Bảng giá vé tàu lửa Đà Nẵng đi Tuy Hòa phú Yên SE1-3-5-7-21

Vé Tàu Đường Sắt
vé tàu đường sắt Hà Nội đi Sài Gòn khuyến mãi tàu thống nhất
GA SÀI GÒN GA HÀ NỘI GA ĐÀ NẴNG GA NHA TRANG GA HUẾ GA THANH HÓA GA VINH

Vé tàu lửa Đà Nẵng đi Tuy Hòa

Vé tàu Đà Nẵng đi Tuy Hòa Khoảng cách: 407km. Tần suất: 6 chuyến/ngày. Giá vé: Từ 122.000đ đến 521.000đ Ký hiệu: ĐH: Máy lạnh, HÀNH KHÁCH CHÚ Ý: Giá vé tàu SE8 không bao gồm tiền ăn. Bảng giá vé tàu lửa đà nẵng đi Tuy Hòa.

1/ ĐẶT VÉ TÀU
2/ BẢNG GIÁ GIỜ TÀU CHẠY
Bảng giá: Vé tàu lửa Đà Nẵng đi Tuy Hòa

Giá vé trong 30 ngày, kéo xuống dưới để chọn ngày bạn muốn đi

- Khoảng cách: 330km - Mỗi ngày có khoảng: 7 chuyến/ngày
Mã tàu Chổ ngồi - Giá Thời gian đi - đến
SE5
Đà Nẵng đi Tuy Hòa

Đặt vé
Ngồi Cứng (240.000 đ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (280.000 đ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (360.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (420.000 đ)
Nằm Mềm Điều Hòa (470.000 đ)
01:43AM - 8:52AM
Tổng thời gian đi: 6 tiếng - 19 phút
TN1
Đà Nẵng đi Tuy Hòa

Đặt vé
Ngồi Cứng (190.000 đ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (210.000 đ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (200.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (420.000 đ)
Nằm Mềm Điều Hòa (490.000 đ)
08:04AM - 16:25PM
Tổng thời gian đi: 8 tiếng - 21 phút
SO SÁNH GIÁ: CÁC PHƯƠNG TIỆN KHÁC CÙNG HÀNH TRÌNH NÀY
SE21
Đà Nẵng đi Tuy Hòa

Đặt vé
Ngồi Cứng (230.000 đ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (liên hệ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (360.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (430.000 đ)
Nằm Mềm Điều Hòa (600.000 đ)
09:55AM - 17:58PM
Tổng thời gian đi: 8 tiếng - 3 phút
SE1
Đà Nẵng đi Tuy Hòa

Đặt vé
Ngồi Cứng (liên hệ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (liên hệ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (410.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (600.000 đ)
Nằm Mềm Điều Hòa (660.000 đ)
11:41AM - 19:18PM
Tổng thời gian đi: 7 tiếng - 37 phút
SE3
Đà Nẵng đi Tuy Hòa

Đặt vé
Ngồi Cứng (liên hệ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (280.000 đ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (480.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (620.000 đ)
Nằm Mềm Điều Hòa (700.000 đ)
13:15PM - 20:11PM
Tổng thời gian đi: 6 tiếng - 56 phút
NH1
Đà Nẵng đi Tuy Hòa

Đặt vé
Ngồi Cứng (200.000 đ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (liên hệ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (380.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (490.000 đ)
Nằm Mềm Điều Hòa (620.000 đ)
19:49PM - 03:50AM
Tổng thời gian đi: 8 tiếng
SE7
Đà Nẵng đi Tuy Hòa

Đặt vé
Ngồi Cứng (230.000 đ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (liên hệ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (290.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (420.000 đ)
Nằm Mềm Điều Hòa (600.000 đ)
22:47PM - 06:16AM
Tổng thời gian đi: 8 tiếng

Giá vé trong 30 ngày, kéo xuống dưới để chọn ngày bạn muốn đi

GIÁ VÉ TÀU KHÁCH ĐÃ MUA TRƯỚC ĐÓ

  STT Thông tin vé mua Giá
  1

  Họ và tên: Le thi phuong
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 220940855


  Chuyến Đi

  Hành trình: SE3 - Đà Nẵng - Tuy Hoà - 07/07/2020 11:28 chỗ 7 Nằm khoang 4 điều hòa T2

  483.000
  Tổng tiền483,000

  STT Thông tin vé mua Giá
  1

  Họ và tên: Phạm nguyễn ngọc trai
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 225559848


  Chuyến Đi

  Hành trình: SE21 - Đà Nẵng - Tuy Hoà - 17/06/2020 09:31 chỗ 21 Nằm khoang 6 điều hòa T2

  391.000
  Tổng tiền391,000

  STT Thông tin vé mua Giá
  1

  Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 025946965


  Chuyến Đi

  Hành trình: SE5 - Đà Nẵng - Tuy Hoà - 12/07/2020 01:16 chỗ 1 Nằm khoang 6 điều hòa T1

  543.000
  2

  Họ và tên: LÊ THÙY LINH
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 261230502


  Chuyến Đi

  Hành trình: SE5 - Đà Nẵng - Tuy Hoà - 12/07/2020 01:16 chỗ 2 Nằm khoang 6 điều hòa T1

  543.000
  3

  Họ và tên: Điều Thị Tường Vi
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 321506961


  Chuyến Đi

  Hành trình: SE5 - Đà Nẵng - Tuy Hoà - 12/07/2020 01:16 chỗ 3 Nằm khoang 6 điều hòa T2

  513.000
  4

  Họ và tên: Nguyễn Huỳnh Lan
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 025305122


  Chuyến Đi

  Hành trình: SE5 - Đà Nẵng - Tuy Hoà - 12/07/2020 01:16 chỗ 4 Nằm khoang 6 điều hòa T2

  513.000
  5

  Họ và tên: QUÁCH NỮ HOÀNG HẢO
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 241555104


  Chuyến Đi

  Hành trình: SE5 - Đà Nẵng - Tuy Hoà - 12/07/2020 01:16 chỗ 5 Nằm khoang 6 điều hòa T3

  449.000
  6

  Họ và tên: Đỗ Tiến Dân
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 135442396


  Chuyến Đi

  Hành trình: SE5 - Đà Nẵng - Tuy Hoà - 12/07/2020 01:16 chỗ 6 Nằm khoang 6 điều hòa T3

  449.000
  Tổng tiền3010,000

  STT Thông tin vé mua Giá
  1

  Họ và tên: Nguyen Duc Tai
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 272228329/ 11.12.1992


  Chuyến Đi

  Hành trình: SE21 - Đà Nẵng - Tuy Hoà - 21/07/2020 09:31 chỗ 1 Nằm khoang 4 điều hòa T1

  495.000
  2

  Họ và tên: Phan Cao Thai Truc
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 025606646/ 29.09.1997


  Chuyến Đi

  Hành trình: SE21 - Đà Nẵng - Tuy Hoà - 21/07/2020 09:31 chỗ 2 Nằm khoang 4 điều hòa T1

  495.000
  3

  Họ và tên: Cao Thi Anh Tuyet
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 022703950/ 19.04.1973


  Chuyến Đi

  Hành trình: SE21 - Đà Nẵng - Tuy Hoà - 21/07/2020 09:31 chỗ 3 Nằm khoang 4 điều hòa T2

  459.000
  4

  Họ và tên: Phan Cao Nhan Phuc
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 12.03.2007


  Chuyến Đi

  Hành trình: SE21 - Đà Nẵng - Tuy Hoà - 21/07/2020 09:31 chỗ 4 Nằm khoang 4 điều hòa T2

  459.000
  Tổng tiền1908,000

  STT Thông tin vé mua Giá
  1

  Họ và tên: Nguyễn Thị Sơn Hải
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 221090120


  Chuyến Đi

  Hành trình: SE22 - Tuy Hoà - Đà Nẵng - 03/06/2020 22:30 chỗ 13 Nằm khoang 4 điều hòa T1

  482.000
  2

  Họ và tên: Nguyễn Thị Sơn Hải
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 221090120


  Chuyến Về

  Hành trình: SE7 - Đà Nẵng - Tuy Hoà - 05/06/2020 22:42 chỗ 13 Nằm khoang 4 điều hòa T1

  628.000
  Tổng tiền1110,000


1 2 3 4 5 6 7 8
Vé máy bay đi Nha Trang VÉ MÁY BAY Vé tàu lửa sài Gòn đi Đà Nẵng
TPHCM HÀ NỘI ĐÀ NẴNG NHA TRANG ĐÀ LẠT VINH MÊ THUỘT HẢI PHÒNG HUẾ PHÚ QUỐC CẦN THƠ THANH HÓA PLEIKU QUY NHƠN TAM KỲ TUY HÒA ĐỒNG HỚI ĐIỂM KHÁC

Đặt vé máy bay 24h
Vé tàu lửa Đà Nẵng đi Tuy Hòa Hành trình này có di chuyển bằng MÁY BAY
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Trần vũ trà mi (Đặt Câu Hỏi)

  Co giá vé tàu tết từ đà nẵng về tuy hòa chưa ạ
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Quốc (Đặt Câu Hỏi)

  Quên đem chứng minh nhân dân có mua vé được không ?
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Quốc (Đặt Câu Hỏi)

  Quên đem chứng minh nhân dân có mua vé được không ?
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Đậu Thị Nga (Đặt Câu Hỏi)

  Cho em hỏi còn giường nằm đi từ đà nẵng đến tuy Hòa ko ạ
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Nguyễn nhất định (Đặt Câu Hỏi)

  Giá tàu lửa đà nẵng đi tuy hòa ngày 27 tháng chạp âm lịch 2019
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Lê Nguyễn Vân Anh (Đặt Câu Hỏi)

  Đà Nẵng đi Tuy Hòa lúc 9h55 giá vé ghế mềm điều hòa là bao nhiêu
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Nguyễn Quốc Thịnh (Đặt Câu Hỏi)

  Đà Nẵng vào tuy hòa vé ngày 2-2-2020 hien tại còn vé ko ạ
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Tiến Phạm (Đặt Câu Hỏi)

  Gọi tư vấn cho toii
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Lê văn hai (Đặt Câu Hỏi)

  Đà nẵng đi tuy hòa phú yên buổi tối
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Hạnh (Đặt Câu Hỏi)

  Xin hỏi có xe máy có đc ko ạ
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Trần Thị Lệ Chi (Đặt Câu Hỏi)

  Đà Nẵng đi Tuy Hòa chuyến Se7 22h47 nằm mềm điều hòa còn giường k ạ .ngày 29/11
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Trần Thị Lệ Chi (Đặt Câu Hỏi)

  Đà Nẵng đi Tuy Hòa chuyến Se7 22h47 nằm mềm điều hòa còn giường k ạ
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Hiếu (Đặt Câu Hỏi)

  Đà nẵng đi Tuy hoà vào ngày 1/12 lúc 22h47 ghế mềm giá bao nhiêu ạ?
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Diem (Đặt Câu Hỏi)

  Đà Nẵng đi Tuy Hoà , ngày 23/1/2020,1 nằm mềm
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Trần Doãn Thu (Đặt Câu Hỏi)

  Còn vé Tàu Đà Nẵng đi Tuy Hòa không, thời gian đi khoảng 19h, giá nằm mềm điều hòa bao nhiêu tiền
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Sơn (Đặt Câu Hỏi)

  Sao vé rẻ hơn tàu se3 vì chất lượng hay do thời gian khởi hành
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Ngân (Đặt Câu Hỏi)

  Tôi đã thanh toán mua 2 vé đi tuy hoà vào ngày mai, tại sao lại chưa có mã code?
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Võ Hiếu Thuần (Đặt Câu Hỏi)

  Đà Nẵng đi Tuy Hoà ngày 18/1/2020
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Như (Đặt Câu Hỏi)

  Tàu đi đà nẵng đến tuy hòa mấy giờ
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Như (Đặt Câu Hỏi)

  Đà nẵng đi tuy hòa hôm nay mấy giờ
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  HUYNH CÔNG LÂM (Đặt Câu Hỏi)

  Giá vé đi phú yên từ đà nẵng đi phú yên bao nhiêu ạ, khung giờ 22h ngày thứ 7 ngày 2/11
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Nguyên (Đặt Câu Hỏi)

  Còn ghế ngồi mềm đều hoà se7 lúc 22h47 không
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Lê thanh minh (Đặt Câu Hỏi)

  Từ ga đà năng về tuy hòa minh co kèm theo 1 chiếc xe nữa tính vé sao ạ
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Vũ Thị Thục Anh (Đặt Câu Hỏi)

  Đà Nẵng đi Phú Yên ngày 17/09/2019 lúc 22h, ghế mềm điều hòa, 1 người
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Kỳ (Đặt Câu Hỏi)

  Giá vé tuy hoà đi đà nẵng ngày 20/9/2019 là bao nhiêu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Vé máy bay đi Nha Trang VÉ MÁY BAY Vé tàu lửa sài Gòn đi Đà Nẵng
TPHCM HÀ NỘI ĐÀ NẴNG NHA TRANG ĐÀ LẠT VINH MÊ THUỘT HẢI PHÒNG HUẾ PHÚ QUỐC CẦN THƠ THANH HÓA PLEIKU QUY NHƠN TAM KỲ TUY HÒA ĐỒNG HỚI ĐIỂM KHÁC
VÉ XE KHÁCH Vé tàu lửa sài Gòn đi Đà Nẵng
CÔNG TY DỊCH VỤ DU LỊCH LÝ HẢI
Mã Số Kinh Doanh: 0312473347
ĐỊA CHỈ: 65 TÂN QUÝ, TÂN PHÚ, TPHCM
CHUYÊN: TOUR - VÉ MÁY BAY - VÉ TÀU LỬA - KHÁCH SẠN - VÉ XE - VISA - SIM TRỰC TUYẾN
bán vé tàu, dịch vụ vé tàu miễn phí
bán vé tàu, dịch vụ vé tàu miễn phí
Vé Máy Bay Bấm Gọi Ngay Vé Tàu Lửa Vé Xe ÔTÔ Đi Đà Lạt 60K