Bảng giá vé tàu lửa Đà Nẵng đi Tuy Hòa phú Yên SE1-3-5-7-21 - Trang 5 vetaugiare24h.com

Vé Tàu Đường Sắt
vé tàu đường sắt Hà Nội đi Sài Gòn khuyến mãi tàu thống nhất
GA SÀI GÒN GA HÀ NỘI GA ĐÀ NẴNG GA NHA TRANG GA HUẾ GA THANH HÓA GA VINH

Vé tàu lửa Đà Nẵng đi Tuy Hòa

Vé tàu Đà Nẵng đi Tuy Hòa Khoảng cách: 407km. Tần suất: 6 chuyến/ngày. Giá vé: Từ 122.000đ đến 521.000đ Ký hiệu: ĐH: Máy lạnh, HÀNH KHÁCH CHÚ Ý: Giá vé tàu SE8 không bao gồm tiền ăn. Bảng giá vé tàu lửa đà nẵng đi Tuy Hòa.

1/ ĐẶT VÉ TÀU
2/ BẢNG GIÁ GIỜ TÀU CHẠY
Bảng giá: Vé tàu lửa Đà Nẵng đi Tuy Hòa

Giá vé trong 30 ngày, kéo xuống dưới để chọn ngày bạn muốn đi

- Khoảng cách: 330km - Mỗi ngày có khoảng: 7 chuyến/ngày
Mã tàu Chổ ngồi - Giá Thời gian đi - đến
SE5
Đà Nẵng đi Tuy Hòa

Đặt vé
Ngồi Cứng (240.000 đ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (280.000 đ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (360.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (420.000 đ)
Nằm Mềm Điều Hòa (470.000 đ)
01:43AM - 8:52AM
Tổng thời gian đi: 6 tiếng - 19 phút
TN1
Đà Nẵng đi Tuy Hòa

Đặt vé
Ngồi Cứng (190.000 đ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (210.000 đ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (200.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (420.000 đ)
Nằm Mềm Điều Hòa (490.000 đ)
08:04AM - 16:25PM
Tổng thời gian đi: 8 tiếng - 21 phút
SO SÁNH GIÁ: CÁC PHƯƠNG TIỆN KHÁC CÙNG HÀNH TRÌNH NÀY
SE21
Đà Nẵng đi Tuy Hòa

Đặt vé
Ngồi Cứng (230.000 đ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (liên hệ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (360.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (430.000 đ)
Nằm Mềm Điều Hòa (600.000 đ)
09:55AM - 17:58PM
Tổng thời gian đi: 8 tiếng - 3 phút
SE1
Đà Nẵng đi Tuy Hòa

Đặt vé
Ngồi Cứng (liên hệ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (liên hệ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (410.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (600.000 đ)
Nằm Mềm Điều Hòa (660.000 đ)
11:41AM - 19:18PM
Tổng thời gian đi: 7 tiếng - 37 phút
SE3
Đà Nẵng đi Tuy Hòa

Đặt vé
Ngồi Cứng (liên hệ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (280.000 đ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (480.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (620.000 đ)
Nằm Mềm Điều Hòa (700.000 đ)
13:15PM - 20:11PM
Tổng thời gian đi: 6 tiếng - 56 phút
NH1
Đà Nẵng đi Tuy Hòa

Đặt vé
Ngồi Cứng (200.000 đ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (liên hệ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (380.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (490.000 đ)
Nằm Mềm Điều Hòa (620.000 đ)
19:49PM - 03:50AM
Tổng thời gian đi: 8 tiếng
SE7
Đà Nẵng đi Tuy Hòa

Đặt vé
Ngồi Cứng (230.000 đ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (liên hệ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (290.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (420.000 đ)
Nằm Mềm Điều Hòa (600.000 đ)
22:47PM - 06:16AM
Tổng thời gian đi: 8 tiếng

Giá vé trong 30 ngày, kéo xuống dưới để chọn ngày bạn muốn đi

GIÁ VÉ TÀU KHÁCH ĐÃ MUA TRƯỚC ĐÓ

  STT Thông tin vé mua Giá
  1

  Họ và tên: PHẠM PHI ĐIỆP
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 221303456


  Chuyến Đi

  Hành trình: SE22 - Tuy Hoà - Đà Nẵng - 01/08/2020 22:30 chỗ 1 Nằm khoang 4 điều hòa T1

  611.000
  2

  Họ và tên: PHẠM PHI ĐIỆP
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 221303456


  Chuyến Về

  Hành trình: SE7 - Đà Nẵng - Tuy Hoà - 04/08/2020 22:42 chỗ 1 Nằm khoang 4 điều hòa T1

  618.000
  Tổng tiền1229,000

  STT Thông tin vé mua Giá
  1

  Họ và tên: Vinh Thuy Truong Thuy Vy
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 023333489


  Chuyến Đi

  Hành trình: SE10 - Tuy Hoà - Đà Nẵng - 27/07/2020 01:19 chỗ 11 Nằm khoang 4 điều hòa T2

  458.000
  2

  Họ và tên: Le Anh Khoa
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 025668086


  Chuyến Đi

  Hành trình: SE10 - Tuy Hoà - Đà Nẵng - 27/07/2020 01:19 chỗ 12 Nằm khoang 4 điều hòa T2

  458.000
  3

  Họ và tên: Le Vinh Kim Anh
  Đối tượng: Sinh viên
  Mã số đi tàu: VeTau - 19/8/2006


  Chuyến Đi

  Hành trình: SE10 - Tuy Hoà - Đà Nẵng - 27/07/2020 01:19 chỗ 9 Nằm khoang 4 điều hòa T1

  440.000
  4

  Họ và tên: Le Vinh Ngoc Anh
  Đối tượng: Sinh viên
  Mã số đi tàu: VeTau - 26/11/2008


  Chuyến Đi

  Hành trình: SE10 - Tuy Hoà - Đà Nẵng - 27/07/2020 01:19 chỗ 10 Nằm khoang 4 điều hòa T1

  440.000
  5

  Họ và tên: Vinh Thuy Truong Thuy Vy
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 023333489


  Chuyến Về

  Hành trình: SE7 - Đà Nẵng - Tuy Hoà - 03/08/2020 22:42 chỗ 11 Nằm khoang 4 điều hòa T2

  552.000
  6

  Họ và tên: Le Anh Khoa
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 025668086


  Chuyến Về

  Hành trình: SE7 - Đà Nẵng - Tuy Hoà - 03/08/2020 22:42 chỗ 12 Nằm khoang 4 điều hòa T2

  552.000
  7

  Họ và tên: Le Vinh Kim Anh
  Đối tượng: Sinh viên
  Mã số đi tàu: VeTau - 19/8/2006


  Chuyến Về

  Hành trình: SE7 - Đà Nẵng - Tuy Hoà - 03/08/2020 22:42 chỗ 9 Nằm khoang 4 điều hòa T1

  532.000
  8

  Họ và tên: Le Vinh Ngoc Anh
  Đối tượng: Sinh viên
  Mã số đi tàu: VeTau - 26/11/2008


  Chuyến Về

  Hành trình: SE7 - Đà Nẵng - Tuy Hoà - 03/08/2020 22:42 chỗ 10 Nằm khoang 4 điều hòa T1

  532.000
  Tổng tiền3964,000

  STT Thông tin vé mua Giá
  1

  Họ và tên: Le thi phuong
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 220940855


  Chuyến Đi

  Hành trình: SE3 - Đà Nẵng - Tuy Hoà - 07/07/2020 11:28 chỗ 7 Nằm khoang 4 điều hòa T2

  483.000
  Tổng tiền483,000

  STT Thông tin vé mua Giá
  1

  Họ và tên: Phạm nguyễn ngọc trai
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 225559848


  Chuyến Đi

  Hành trình: SE21 - Đà Nẵng - Tuy Hoà - 17/06/2020 09:31 chỗ 21 Nằm khoang 6 điều hòa T2

  391.000
  Tổng tiền391,000

  STT Thông tin vé mua Giá
  1

  Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 025946965


  Chuyến Đi

  Hành trình: SE5 - Đà Nẵng - Tuy Hoà - 12/07/2020 01:16 chỗ 1 Nằm khoang 6 điều hòa T1

  543.000
  2

  Họ và tên: LÊ THÙY LINH
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 261230502


  Chuyến Đi

  Hành trình: SE5 - Đà Nẵng - Tuy Hoà - 12/07/2020 01:16 chỗ 2 Nằm khoang 6 điều hòa T1

  543.000
  3

  Họ và tên: Điều Thị Tường Vi
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 321506961


  Chuyến Đi

  Hành trình: SE5 - Đà Nẵng - Tuy Hoà - 12/07/2020 01:16 chỗ 3 Nằm khoang 6 điều hòa T2

  513.000
  4

  Họ và tên: Nguyễn Huỳnh Lan
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 025305122


  Chuyến Đi

  Hành trình: SE5 - Đà Nẵng - Tuy Hoà - 12/07/2020 01:16 chỗ 4 Nằm khoang 6 điều hòa T2

  513.000
  5

  Họ và tên: QUÁCH NỮ HOÀNG HẢO
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 241555104


  Chuyến Đi

  Hành trình: SE5 - Đà Nẵng - Tuy Hoà - 12/07/2020 01:16 chỗ 5 Nằm khoang 6 điều hòa T3

  449.000
  6

  Họ và tên: Đỗ Tiến Dân
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 135442396


  Chuyến Đi

  Hành trình: SE5 - Đà Nẵng - Tuy Hoà - 12/07/2020 01:16 chỗ 6 Nằm khoang 6 điều hòa T3

  449.000
  Tổng tiền3010,000


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Vé máy bay đi Nha Trang VÉ MÁY BAY Vé tàu lửa sài Gòn đi Đà Nẵng
TPHCM HÀ NỘI ĐÀ NẴNG NHA TRANG ĐÀ LẠT VINH MÊ THUỘT HẢI PHÒNG HUẾ PHÚ QUỐC CẦN THƠ THANH HÓA PLEIKU QUY NHƠN TAM KỲ TUY HÒA ĐỒNG HỚI ĐIỂM KHÁC

Đặt vé máy bay 24h
Vé tàu lửa Đà Nẵng đi Tuy Hòa Hành trình này có di chuyển bằng MÁY BAY
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Lê Quỳnh hoa (Đặt Câu Hỏi)

  Đà Nẵng đi tuy hoà, phú yên
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Sương (Đặt Câu Hỏi)

  Vé ghế mềm tàu lửa đi từ đà nẵng vào tuy hoà phú yên có giá bao nhiêu?
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Châu (Đặt Câu Hỏi)

  Giá vé đi Đà Nẵng - Tuy Hòa giờ tối đến tầm sáng ngày mai tới vào ngày 24/11. Giường nằm điều hòa, tầng một hoặc 2 ghi rõ giúp em với
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Phạm lê minh hóa (Đặt Câu Hỏi)

  Đà nẵng đi phí yên nếu có thẻ sinh viên là bao nhiêu tiền ạ vé cho 3 người
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Trảo An Định (Đặt Câu Hỏi)

  Da nang di Tuy Hoa ngay 12/11/2018
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Thuận (Đặt Câu Hỏi)

  trẻ em 4 tuổi có phải mua vé ko
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Trần Thục Linh (Đặt Câu Hỏi)

  23/11/2018 từ Tuy Hoà đến Đà Nẵng có chuyến tàu nào đi nhanh k a. Và có thì xuất phát mấy giờ ạ
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Nguyễn Công Huy (Đặt Câu Hỏi)

  Đà Nẵng đi Tuy Hòa ngày 30/10/2018 giường mềm
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Nguyễn thanh Ngọc (Đặt Câu Hỏi)

  Vé chiều nay vo đa nang tuy hoà còn vé giường nam ko đi 1 người
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Lê phương tín (Đặt Câu Hỏi)

  Chuyến 22h49 đi tuy hòa, giường nằm cứng điều hòa không?
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Cường (Đặt Câu Hỏi)

  Đà Nẵng đi tuy hoà
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Đệ (Đặt Câu Hỏi)

  Đà nẵng về tuy hòa có chuyến 18h khg
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Võ thị hòa (Đặt Câu Hỏi)

  Đà nẵng đi phú yên ngày 24/9/2018 nếu có thẻ sinh viên đi chuyến 1h15 thì giá bn ạ
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Nguyễn cao Nguyên (Đặt Câu Hỏi)

  Có vận chuyển hàng ko
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Nguyễn cao Nguyên (Đặt Câu Hỏi)

  Có vận chuyển hàng ko
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Hồ văn tuy (Đặt Câu Hỏi)

  Đà nẵng về tuy hòa ngày 13 tháng 9 năm 2018 còn không
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Hồ văn tuy (Đặt Câu Hỏi)

  Giá vé ngày 14 tháng 9 năm 2018 đi từ đà nẵng về tuy hòa
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Nguyên (Đặt Câu Hỏi)

  Đà Nẵng đi Tuy Hòa ngày 08/09/2018 lúc 11:41AM, ngồi cứng giá bao nhiêu
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Dinh thi hoa my (Đặt Câu Hỏi)

  E muốn đạt 2ve toi nay di tu da ang đèn tuy hoa co
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Hồng My (Đặt Câu Hỏi)

  Tuy hoà đi Đà Nẵng ngày 3/9/2018 giường nằm điều hoà cho 2 người giá bao nhiêu vậy ạ
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  ly (Đặt Câu Hỏi)

  đà nẵng đi tuy hoà, 31/8/2018 ghế cứng cho 2 người
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Lê Tấn Thích (Đặt Câu Hỏi)

  Mua vé tàu từ Đà Nẵng đi Tuy Hòa lúc 11h40 ngày 25/8/2018
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Vy (Đặt Câu Hỏi)

  Đà nẵng đi tuy hoà ngày 24/8 ghế ngồi mềm lúc 08:04AM giá bao nhiu ạ
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  lê thị mai nguyên (Đặt Câu Hỏi)

  Đà Nẵng đi Tuy Hòa cho 1 người ngồi ghế cứng
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Nguyên (Đặt Câu Hỏi)

  Ngày 31/8/2018 còn vé cứng điều hoà không tàu SE5, buổi sáng, Đà Nẵng đi Tuy Hoà
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Vé máy bay đi Nha Trang VÉ MÁY BAY Vé tàu lửa sài Gòn đi Đà Nẵng
TPHCM HÀ NỘI ĐÀ NẴNG NHA TRANG ĐÀ LẠT VINH MÊ THUỘT HẢI PHÒNG HUẾ PHÚ QUỐC CẦN THƠ THANH HÓA PLEIKU QUY NHƠN TAM KỲ TUY HÒA ĐỒNG HỚI ĐIỂM KHÁC
VÉ XE KHÁCH Vé tàu lửa sài Gòn đi Đà Nẵng
CÔNG TY DỊCH VỤ DU LỊCH LÝ HẢI
Mã Số Kinh Doanh: 0312473347
ĐỊA CHỈ: 65 TÂN QUÝ, TÂN PHÚ, TPHCM
CHUYÊN: TOUR - VÉ MÁY BAY - VÉ TÀU LỬA - KHÁCH SẠN - VÉ XE - VISA - SIM TRỰC TUYẾN
bán vé tàu, dịch vụ vé tàu miễn phí
bán vé tàu, dịch vụ vé tàu miễn phí
Vé Máy Bay Bấm Gọi Ngay Vé Tàu Lửa Vé Xe ÔTÔ Đi Đà Lạt 60K