Bảng giá vé tàu lửa Nha Trang đi Quảng Ngãi khuyến mãi SE2-4-6-8-TN1

Vé Tàu Đường Sắt
vé tàu đường sắt Hà Nội đi Sài Gòn khuyến mãi tàu thống nhất
GA SÀI GÒN GA HÀ NỘI GA ĐÀ NẴNG GA NHA TRANG GA HUẾ GA THANH HÓA GA VINH

Vé tàu lửa Nha Trang đi Quảng Ngãi

Vé tàu lửa Nha Trang đi Quảng Ngãi Khoảng cách: 387km. Tần suất: 6 ... Xem các tàu chiều từ Nha Trang đi Quảng Ngãi, Tuyến đường sắt từ ga Nha Trang đến quãng ngãi khoảng 524 km. Có 5 tàu gồm SE2, SE4, SE6, SE8 và SE22 (thuộc tàu Thống Nhất). Tàu khởi hành mỗi ngày, Vé tàu thủy cao tốc. Vui chơi / Giải trí. Biểu diễn ... Tàu Đ5 - Chạy tuyến: - Từ ga: Quảng Ngãi, lúc: 22:55 - Đến ga: Nha Trang, lúc: 08:29 - Khoảng cách: 387 km ... độ lữ hành: 40,5 km/giờ, Công ty chúng tôi tham gia vào lĩnh vực bán vé tàu hỏa tuyến Nha Trang đi Quảng Ngãi với mong muốn hỗ trợ tốt nhất cho chuyến hành trình.

1/ ĐẶT VÉ TÀU
2/ BẢNG GIÁ GIỜ TÀU CHẠY
Bảng giá: Vé tàu lửa Nha Trang đi Quảng Ngãi

Giá vé trong 30 ngày, kéo xuống dưới để chọn ngày bạn muốn đi

- Khoảng cách: 440km - Mỗi ngày có khoảng: 8 chuyến/ngày
Mã tàu Chổ ngồi - Giá Thời gian đi - đến
NH2
Nha Trang đi Quảng Ngãi

Đặt vé
Ngồi Cứng (290.000 đ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (liên hệ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (410.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (liên hệ)
Nằm Mềm Điều Hòa (liên hệ)
08:45AM - 16:45PM
Tổng thời gian đi: 8 tiếng - 0 phút
SE8
Nha Trang đi Quảng Ngãi

Đặt vé
Ngồi Cứng (liên hệ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (280.000 đ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (360.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (liên hệ)
Nằm Mềm Điều Hòa (liên hệ)
13:27PM - 20:16PM
Tổng thời gian đi: 6 tiếng - 49 phút
SE6
Nha Trang đi Quảng Ngãi

Đặt vé
Ngồi Cứng (230.000 đ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (245.000 đ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (350.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (liên hệ)
Nằm Mềm Điều Hòa (420.000 đ)
16:29PM - 00:01AM
Tổng thời gian đi: 8 tiếng
SE22
Nha Trang đi Quảng Ngãi

Đặt vé
Ngồi Cứng (230.000 đ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (liên hệ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (350.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (liên hệ)
Nằm Mềm Điều Hòa (liên hệ)
20:11PM - 06:24AM
Tổng thời gian đi: 10 tiếng
TN2
Nha Trang đi Quảng Ngãi

Đặt vé
Ngồi Cứng (210.000 đ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (220.000 đ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (290.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (liên hệ)
Nằm Mềm Điều Hòa (liên hệ)
22:57PM - 06:24AM
Tổng thời gian đi: 8 tiếng
SE2
Nha Trang đi Quảng Ngãi

Đặt vé
Ngồi Cứng (liên hệ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (liên hệ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (490.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (650.000 đ)
Nằm Mềm Điều Hòa (720.000 đ)
03:21AM - 10:02PM
Tổng thời gian đi: 6 tiếng - 41 phút
SE26
Nha Trang đi Quảng Ngãi

Đặt vé
Ngồi Cứng (320.000 đ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (liên hệ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (410.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (650.000 đ)
Nằm Mềm Điều Hòa (850.000 đ)
04:01AM - 11:39AM
Tổng thời gian đi: 7 tiếng - 38 phút
SE4
Nha Trang đi Quảng Ngãi

Đặt vé
Ngồi Cứng (liên hệ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (420.000 đ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (570.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (700.000 đ)
Nằm Mềm Điều Hòa (850.000 đ)
05:00AM - 11:22AM
Tổng thời gian đi: 6 tiếng - 22 phút

Giá vé trong 30 ngày, kéo xuống dưới để chọn ngày bạn muốn đi

GIÁ VÉ TÀU KHÁCH ĐÃ MUA TRƯỚC ĐÓ

  STT Thông tin vé mua Giá
  1

  Họ và tên: Nguyễn Duy khánh
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 245374605


  Chuyến Đi

  Hành trình: SE8 - Nha Trang - Quảng Ngãi - 01/12/2020 13:28 chỗ 1 Nằm khoang 4 điều hòa T1

  419.000
  2

  Họ và tên: Trần Thanh Tùng
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 250693806


  Chuyến Đi

  Hành trình: SE8 - Nha Trang - Quảng Ngãi - 01/12/2020 13:28 chỗ 2 Nằm khoang 4 điều hòa T1

  419.000
  Tổng tiền838,000

  STT Thông tin vé mua Giá
  1

  Họ và tên: Phạm Y Chan Chu Ri
  Đối tượng: Sinh viên
  Mã số đi tàu: VeTau - 212516666


  Chuyến Đi

  Hành trình: SE8 - Nha Trang - Quảng Ngãi - 19/11/2020 13:28 chỗ 3 Nằm khoang 6 điều hòa T2

  322.000
  2

  Họ và tên: Phạm Văn Vỹ
  Đối tượng: Sinh viên
  Mã số đi tàu: VeTau - 212519363


  Chuyến Đi

  Hành trình: SE8 - Nha Trang - Quảng Ngãi - 19/11/2020 13:28 chỗ 5 Nằm khoang 6 điều hòa T3

  281.000
  3

  Họ và tên: Đinh Đức Việt
  Đối tượng: Sinh viên
  Mã số đi tàu: VeTau - 212498367


  Chuyến Đi

  Hành trình: SE8 - Nha Trang - Quảng Ngãi - 19/11/2020 13:28 chỗ 6 Nằm khoang 6 điều hòa T3

  281.000
  Tổng tiền884,000

  STT Thông tin vé mua Giá
  1

  Họ và tên:
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau -


  Chuyến Đi

  Hành trình: SE4 - Nha Trang - Quảng Ngãi - 09/02/2021 03:02 chỗ 7 Ngồi mềm điều hòa

  645.000
  2

  Họ và tên:
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau -


  Chuyến Đi

  Hành trình: SE4 - Nha Trang - Quảng Ngãi - 09/02/2021 03:02 chỗ 8 Ngồi mềm điều hòa

  645.000
  3

  Họ và tên:
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau -


  Chuyến Đi

  Hành trình: SE4 - Nha Trang - Quảng Ngãi - 09/02/2021 03:02 chỗ 9 Ngồi mềm điều hòa

  645.000
  Tổng tiền1935,000

  STT Thông tin vé mua Giá
  1

  Họ và tên: Nguyễn Thành Trung
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 285839705


  Chuyến Đi

  Hành trình: SE4 - Nha Trang - Quảng Ngãi - 08/10/2020 03:02 chỗ 4 Nằm khoang 6 điều hòa T2

  461.000
  2

  Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Mai
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 18411335


  Chuyến Đi

  Hành trình: SE4 - Nha Trang - Quảng Ngãi - 08/10/2020 03:02 chỗ 3 Nằm khoang 6 điều hòa T2

  461.000
  Tổng tiền922,000

  STT Thông tin vé mua Giá
  1

  Họ và tên: Phạm Minh Phú
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 225479922


  Chuyến Đi

  Hành trình: SE8 - Nha Trang - Quảng Ngãi - 06/10/2020 13:28 chỗ 41 Ngồi cứng điều hòa

  225.000
  Tổng tiền225,000


1 2 3 4 5 6 7 8
Vé máy bay đi Nha Trang VÉ MÁY BAY Vé tàu lửa sài Gòn đi Đà Nẵng
TPHCM HÀ NỘI ĐÀ NẴNG NHA TRANG ĐÀ LẠT VINH MÊ THUỘT HẢI PHÒNG HUẾ PHÚ QUỐC CẦN THƠ THANH HÓA PLEIKU QUY NHƠN TAM KỲ TUY HÒA ĐỒNG HỚI ĐIỂM KHÁC

Đặt vé máy bay 24h
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Ngân (Đặt Câu Hỏi)

  nha trang đi quảng ngãi ngày 22/01/2020 lúc 22h cho một người
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Huyenmy (Đặt Câu Hỏi)

  Đặt vé xong gửi tiền bằng cách nào vậy ạ
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Đinh Thị Thủy Triều (Đặt Câu Hỏi)

  Còn ghế cứng điều hoà vào chuyến 17/1/2020 ko ạ?
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Năm (Đặt Câu Hỏi)

  Nha trang đi quảng ngãi ngày 27/1
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Nguyễn vinh họ (Đặt Câu Hỏi)

  Vé giường lằm nha trang đi quảng Ngãi bao tiền một vé
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Đinh nữ na ly (Đặt Câu Hỏi)

  Nha trang quảng ngãi 12/1/2020. Ghế cung đi về đêm còn không ạ
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Đinh nữ na ly (Đặt Câu Hỏi)

  Nha trang quảng ngãi 12/1/2020
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Kiều (Đặt Câu Hỏi)

  Cho mình hỏi vé nha trang đi quảng ngãi tối ngày 18 tháng 10 còn ghế cứng không ạ
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Bạch Thị Nữ Thương (Đặt Câu Hỏi)

  Nha trang về quảng ngãi giường nằm tầng 1 khoang 4 gường giá vé bnh?? Còn 2 giường ko bạn?
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Châu văn ngọ (Đặt Câu Hỏi)

  Nha trang đi quãng ngãi giường nằm khoang 6 t1 bao nhiêu tiền
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Nguyen thi kim anh (Đặt Câu Hỏi)

  Cho minh hoi ve di tu nha trang den quang ngai ngay 15-10 con khong ban.
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Thành (Đặt Câu Hỏi)

  Nhà trang đến quãng ngãi ngày 19 tháng 10 giường năm cho 2 người giá bao nhiêu
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Hoa (Đặt Câu Hỏi)

  Cho em hỏi chueến từ từ NT về Quảng Ngãi lúc 13g còn vé k ạ?
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Võ minh lực (Đặt Câu Hỏi)

  Còn vé hôm nay đi qua quảng ngai không
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Đặng văn nghĩa (Đặt Câu Hỏi)

  Dạ e muốn đặt vé
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Nguyễn duy hoàng (Đặt Câu Hỏi)

  Nha trang đi quảng ngãi ngày 5/8/2019 thời gian khoảng 22h00 số lượng 2 vé
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Đặng sử Lợi (Đặt Câu Hỏi)

  Giá vé nằm mềm điều hòa nha trang đi quãng ngãi cho 2 người lớn 2 trẻ em.
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Đinh quang hiếu (Đặt Câu Hỏi)

  Nha trang đi quảng ngãi nghế nằm cho 3 người
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Lê ngọc Dung (Đặt Câu Hỏi)

  Giá vé giường mềm điều hòa bao nhiêu .
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Viet (Đặt Câu Hỏi)

  Nha trang đi Quảng Ngãi lúc 1h27p ngày 27/7/2019 ghế ngoi mềm điều hoà tàu SE8 cho 5 vé còn không?
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Le van vuong (Đặt Câu Hỏi)

  Co con ve tu nha trang ve quan ngai .ngay 22/7/2019.8gio
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Lê thị ngọc Quỳnh (Đặt Câu Hỏi)

  Người cao tuổi mua vé ngồi mềm điều hòa được giảm bao nhiêu ạ
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Nguyễn thế vũ (Đặt Câu Hỏi)

  Anh yêu em
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Vỹ (Đặt Câu Hỏi)

  Nha trang đi quảng ngãi ngày 6/7/2019 1 người đi
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Hương (Đặt Câu Hỏi)

  Mình muốn đi chuyến tàu đêm từ ga ha Trang và đến ga Quãng Ngãi vào buổi sáng, đi chuyến tàu nào phù hợp, ngày 4/7
1 2 3 4 5 6 7
Vé máy bay đi Nha Trang VÉ MÁY BAY Vé tàu lửa sài Gòn đi Đà Nẵng
TPHCM HÀ NỘI ĐÀ NẴNG NHA TRANG ĐÀ LẠT VINH MÊ THUỘT HẢI PHÒNG HUẾ PHÚ QUỐC CẦN THƠ THANH HÓA PLEIKU QUY NHƠN TAM KỲ TUY HÒA ĐỒNG HỚI ĐIỂM KHÁC
VÉ XE KHÁCH Vé tàu lửa sài Gòn đi Đà Nẵng
CÔNG TY DỊCH VỤ DU LỊCH LÝ HẢI
Mã Số Kinh Doanh: 0312473347
ĐỊA CHỈ: 65 TÂN QUÝ, TÂN PHÚ, TPHCM
CHUYÊN: TOUR - VÉ MÁY BAY - VÉ TÀU LỬA - KHÁCH SẠN - VÉ XE - VISA - SIM TRỰC TUYẾN
bán vé tàu, dịch vụ vé tàu miễn phí
bán vé tàu, dịch vụ vé tàu miễn phí
Vé Máy Bay Bấm Gọi Ngay Vé Tàu Lửa Vé Xe ÔTÔ Đi Đà Lạt 60K