Bảng giá vé tàu lửa Nha Trang đi Quảng Ngãi khuyến mãi SE2-4-6-8-TN1

VéTàuTrựcTuyến.vn
vé tàu đường sắt Hà Nội đi Sài Gòn khuyến mãi tàu thống nhất
GA SÀI GÒN GA HÀ NỘI GA ĐÀ NẴNG GA NHA TRANG GA HUẾ GA THANH HÓA GA VINH

Vé tàu lửa Nha Trang đi Quảng Ngãi

Vé tàu lửa Nha Trang đi Quảng Ngãi Khoảng cách: 387km. Tần suất: 6 ... Xem các tàu chiều từ Nha Trang đi Quảng Ngãi, Tuyến đường sắt từ ga Nha Trang đến quãng ngãi khoảng 524 km. Có 5 tàu gồm SE2, SE4, SE6, SE8 và SE22 (thuộc tàu Thống Nhất). Tàu khởi hành mỗi ngày, Vé tàu thủy cao tốc. Vui chơi / Giải trí. Biểu diễn ... Tàu Đ5 - Chạy tuyến: - Từ ga: Quảng Ngãi, lúc: 22:55 - Đến ga: Nha Trang, lúc: 08:29 - Khoảng cách: 387 km ... độ lữ hành: 40,5 km/giờ, Công ty chúng tôi tham gia vào lĩnh vực bán vé tàu hỏa tuyến Nha Trang đi Quảng Ngãi với mong muốn hỗ trợ tốt nhất cho chuyến hành trình.

1/ ĐẶT VÉ TÀU
2/ BẢNG GIÁ GIỜ TÀU CHẠY
Bảng giá: Vé tàu lửa Nha Trang đi Quảng Ngãi

Giá vé trong 30 ngày, kéo xuống dưới để chọn ngày bạn muốn đi

- Khoảng cách: 440km - Mỗi ngày có khoảng: 8 chuyến/ngày
Mã tàu Chổ ngồi - Giá Thời gian đi - đến
NH2
Nha Trang đi Quảng Ngãi

Đặt vé
Ngồi Cứng (290.000 đ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (liên hệ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (410.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (liên hệ)
Nằm Mềm Điều Hòa (liên hệ)
08:45AM - 16:45PM
Tổng thời gian đi: 8 tiếng - 0 phút
SE8
Nha Trang đi Quảng Ngãi

Đặt vé
Ngồi Cứng (liên hệ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (280.000 đ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (360.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (liên hệ)
Nằm Mềm Điều Hòa (liên hệ)
13:27PM - 20:16PM
Tổng thời gian đi: 6 tiếng - 49 phút
SE6
Nha Trang đi Quảng Ngãi

Đặt vé
Ngồi Cứng (230.000 đ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (245.000 đ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (350.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (liên hệ)
Nằm Mềm Điều Hòa (420.000 đ)
16:29PM - 00:01AM
Tổng thời gian đi: 8 tiếng
SE22
Nha Trang đi Quảng Ngãi

Đặt vé
Ngồi Cứng (230.000 đ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (liên hệ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (350.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (liên hệ)
Nằm Mềm Điều Hòa (liên hệ)
20:11PM - 06:24AM
Tổng thời gian đi: 10 tiếng
TN2
Nha Trang đi Quảng Ngãi

Đặt vé
Ngồi Cứng (210.000 đ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (220.000 đ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (290.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (liên hệ)
Nằm Mềm Điều Hòa (liên hệ)
22:57PM - 06:24AM
Tổng thời gian đi: 8 tiếng
SE2
Nha Trang đi Quảng Ngãi

Đặt vé
Ngồi Cứng (liên hệ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (liên hệ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (490.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (650.000 đ)
Nằm Mềm Điều Hòa (720.000 đ)
03:21AM - 10:02PM
Tổng thời gian đi: 6 tiếng - 41 phút
SE26
Nha Trang đi Quảng Ngãi

Đặt vé
Ngồi Cứng (320.000 đ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (liên hệ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (410.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (650.000 đ)
Nằm Mềm Điều Hòa (850.000 đ)
04:01AM - 11:39AM
Tổng thời gian đi: 7 tiếng - 38 phút
SE4
Nha Trang đi Quảng Ngãi

Đặt vé
Ngồi Cứng (liên hệ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (420.000 đ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (570.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (700.000 đ)
Nằm Mềm Điều Hòa (850.000 đ)
05:00AM - 11:22AM
Tổng thời gian đi: 6 tiếng - 22 phút

Giá vé trong 30 ngày, kéo xuống dưới để chọn ngày bạn muốn đi

GIÁ VÉ TÀU KHÁCH ĐÃ MUA TRƯỚC ĐÓ

  STT Thông tin vé mua Giá
  1

  Họ và tên: Lý Thuỳ Dương
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 051183001071


  Chuyến Đi

  Hành trình: SE8 - Nha Trang - Quảng Ngãi - 31/03/2024 13:46 chỗ 8 Nằm khoang 6 điều hòa T1

  757.000
  Tổng tiền757,000

  STT Thông tin vé mua Giá
  1

  Họ và tên: Phạm Quảng Sơn
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 051200003115


  Chuyến Đi

  Hành trình: SE4 - Nha Trang - Quảng Ngãi - 19/03/2024 02:37 chỗ 20 Ngồi mềm điều hòa

  388.000
  2

  Họ và tên: Phạm Quảng Sơn
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 051200003115


  Chuyến Đi

  Hành trình: SE4 - Nha Trang - Quảng Ngãi - 19/03/2024 02:37 chỗ 20 Ngồi mềm điều hòa

  388.000
  3

  Họ và tên: Phạm Quảng Sơn
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 051200003115


  Chuyến Đi

  Hành trình: SE4 - Nha Trang - Quảng Ngãi - 19/03/2024 02:37 chỗ 20 Ngồi mềm điều hòa

  388.000
  Tổng tiền1164,000

  STT Thông tin vé mua Giá
  1

  Họ và tên: Võ thị thanh hiền
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 056195000346


  Chuyến Đi

  Hành trình: SE6 - Nha Trang - Quảng Ngãi - 22/03/2024 23:30 chỗ 4 Nằm khoang 4 điều hòa T2

  630.000
  2

  Họ và tên: Võ thị sang
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 0561720008430


  Chuyến Đi

  Hành trình: SE6 - Nha Trang - Quảng Ngãi - 22/03/2024 23:30 chỗ 3 Nằm khoang 4 điều hòa T2

  630.000
  3

  Họ và tên: Đinh viết quý
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 057082000488


  Chuyến Đi

  Hành trình: SE6 - Nha Trang - Quảng Ngãi - 22/03/2024 23:30 chỗ 1 Nằm khoang 4 điều hòa T1

  673.000
  4

  Họ và tên: Đinh viết phú
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 225091964


  Chuyến Đi

  Hành trình: SE6 - Nha Trang - Quảng Ngãi - 22/03/2024 23:30 chỗ 2 Nằm khoang 4 điều hòa T1

  673.000
  Tổng tiền2606,000

  STT Thông tin vé mua Giá
  1

  Họ và tên:
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau -


  Chuyến Đi

  Hành trình: SE6 - Nha Trang - Quảng Ngãi - 12/03/2024 23:30 chỗ 9 Nằm khoang 6 điều hòa T2

  578.000
  2

  Họ và tên:
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 045200006031


  Chuyến Đi

  Hành trình: SE6 - Nha Trang - Quảng Ngãi - 12/03/2024 23:30 chỗ 10 Nằm khoang 6 điều hòa T2

  578.000
  Tổng tiền1156,000

  STT Thông tin vé mua Giá
  1

  Họ và tên: Nguyễn Văn Trí
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 051090018453


  Chuyến Đi

  Hành trình: TN6 - Nha Trang - Quảng Ngãi - 12/02/2024 23:25 chỗ 6 Nằm khoang 6 điều hòa T3

  524.000
  Tổng tiền524,000


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Vé máy bay đi Nha Trang VÉ MÁY BAY Vé tàu lửa sài Gòn đi Đà Nẵng
KHUYẾN MÃI TPHCM HÀ NỘI ĐÀ NẴNG NHA TRANG ĐÀ LẠT VINH MÊ THUỘT HẢI PHÒNG HUẾ PHÚ QUỐC CẦN THƠ THANH HÓA PLEIKU QUY NHƠN TAM KỲ TUY HÒA ĐỒNG HỚI ĐIỂM KHÁC

Đặt vé máy bay 24h
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Ngân (Đặt Câu Hỏi)

  nha trang đi quảng ngãi ngày 22/01/2020 lúc 22h cho một người
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Huyenmy (Đặt Câu Hỏi)

  Đặt vé xong gửi tiền bằng cách nào vậy ạ
1
Vé máy bay đi Nha Trang VÉ MÁY BAY Vé tàu lửa sài Gòn đi Đà Nẵng
KHUYẾN MÃI TPHCM HÀ NỘI ĐÀ NẴNG NHA TRANG ĐÀ LẠT VINH MÊ THUỘT HẢI PHÒNG HUẾ PHÚ QUỐC CẦN THƠ THANH HÓA PLEIKU QUY NHƠN TAM KỲ TUY HÒA ĐỒNG HỚI ĐIỂM KHÁC
VÉ XE KHÁCH Vé tàu lửa sài Gòn đi Đà Nẵng
CÔNG TY DỊCH VỤ DU LỊCH LÝ HẢI
Mã Số Kinh Doanh: 0312473347
ĐỊA CHỈ: 65 TÂN QUÝ, TÂN PHÚ, TPHCM
CHUYÊN: TOUR - VÉ MÁY BAY - VÉ TÀU LỬA - KHÁCH SẠN - VÉ XE - VISA - SIM TRỰC TUYẾN - vé xe giường nằm trực tuyến
bán vé tàu, dịch vụ vé tàu miễn phí
bán vé tàu, dịch vụ vé tàu miễn phí
Vé Máy Bay Vé Tàu Lửa Vé Xe ÔTÔ
hotline1   hotline2   hotline3   hotline4   hotline5
hotline6   hotline7