Bảng giá Vé tàu lửa Nha Trang đi Tam Kỳ Quảng Nam giá rẻ tàu nhanh

VéTàuTrựcTuyến.vn
vé tàu đường sắt Hà Nội đi Sài Gòn khuyến mãi tàu thống nhất
GA SÀI GÒN GA HÀ NỘI GA ĐÀ NẴNG GA NHA TRANG GA HUẾ GA THANH HÓA GA VINH

Vé tàu lửa Nha Trang đi Tam Kỳ

 1. Bảng giá vé tàu hỏa Nha Trang đi tam kỳ giảm giá cho đoàn trên 3 người.
 2. Giảm giá cho khách tại Nha Trang và Tam kỳ
 3. Bán vé tàu tết nha trang đi tan kỳ quảng nam.

1/ ĐẶT VÉ TÀU
2/ BẢNG GIÁ GIỜ TÀU
Bảng giá: Vé tàu lửa Nha Trang đi Tam Kỳ
- Khoảng cách: 385km - Mỗi ngày có khoảng: 6 chuyến/ngày
Mã tàu Chổ ngồi - Giá Thời gian đi - đến
SE2
Nha Trang đi Tam Kỳ

Đặt vé
Ngồi Cứng (liên hệ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (liên hệ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (410.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (590.000 đ)
Nằm Mềm Điều Hòa (650.000 đ)
03:21AM - 11:12AM
Tổng thời gian đi: 7 tiếng - 51 phút
SE4
Nha Trang đi Tam Kỳ

Đặt vé
Ngồi Cứng (liên hệ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (310.000 đ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (430.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (590.000 đ)
Nằm Mềm Điều Hòa (660.000 đ)
05:00AM - 12:29PM
Tổng thời gian đi: 7 tiếng - 29 phút
NH2
Nha Trang đi Tam Kỳ

Đặt vé
Ngồi Cứng (290.000 đ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (liên hệ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (400.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (450.000 đ)
Nằm Mềm Điều Hòa (600.000 đ)
08:45AM - 17:57PM
Tổng thời gian đi: 9 tiếng - 12 phút
NH2
Nha Trang đi Tam Kỳ

Đặt vé
Ngồi Cứng (330.000 đ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (350.000 đ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (460.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (590.000 đ)
Nằm Mềm Điều Hòa (770.000 đ)
13:27PM - 21:24PM
Tổng thời gian đi: 7 tiếng - 57 phút
SE22
Nha Trang đi Tam Kỳ

Đặt vé
Ngồi Cứng (280.000 đ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (liên hệ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (390.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (480.000 đ)
Nằm Mềm Điều Hòa (590.000 đ)
20:11PM - 04:58AM
Tổng thời gian đi: 8 tiếng
TN2
Nha Trang đi Tam Kỳ

Đặt vé
Ngồi Cứng (220.000 đ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (240.000 đ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (310.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (330.000 đ)
Nằm Mềm Điều Hòa (440.000 đ)
22:57PM - 07:38AM
Tổng thời gian đi: 9 tiếng

Giá vé trong 30 ngày, kéo xuống dưới để chọn ngày bạn muốn đi

GIÁ VÉ TÀU KHÁCH ĐÃ MUA TRƯỚC ĐÓ

  STT Thông tin vé mua Giá
  1

  Họ và tên: Cáp Minh Hoàng
  Đối tượng: Người lớn

  VeTau - 056200000811


  Hành trình: SE10 - Nha Trang - Tam Kỳ - 20/02/2024 22:33 chỗ 1 Nằm khoang 4 điều hòa T1

  503.000
  2

  Họ và tên: Nguyễn Thị Loan
  Đối tượng: Người lớn

  VeTau - 049172002123


  Hành trình: SE10 - Nha Trang - Tam Kỳ - 20/02/2024 22:33 chỗ 2 Nằm khoang 4 điều hòa T1

  503.000
  Tổng tiền1006,000

  STT Thông tin vé mua Giá
  1

  Họ và tên: Trần tôn dùng
  Đối tượng: Người lớn

  VeTau - 186102905


  Hành trình: SE8 - Nha Trang - Tam Kỳ - 06/02/2024 13:23 chỗ 11 Nằm khoang 4 điều hòa T2

  1437.000
  2

  Họ và tên: Trần tôn dùng
  Đối tượng: Người lớn

  VeTau - 186102905


  Hành trình: SE8 - Nha Trang - Tam Kỳ - 06/02/2024 13:23 chỗ 12 Nằm khoang 4 điều hòa T2

  1437.000
  3

  Họ và tên: Trân tôn dùng
  Đối tượng: Người lớn

  VeTau - 186102905


  Hành trình: SE8 - Nha Trang - Tam Kỳ - 06/02/2024 13:23 chỗ 11 Nằm khoang 6 điều hòa T3

  1275.000
  4

  Họ và tên: Trần tôn dùng
  Đối tượng: Người lớn

  VeTau - 186102905


  Hành trình: SE8 - Nha Trang - Tam Kỳ - 06/02/2024 13:23 chỗ 16 Ngồi mềm điều hòa

  953.000
  5

  Họ và tên: Trần tôn dùng
  Đối tượng: Người lớn

  VeTau - 186102905


  Hành trình: SE8 - Nha Trang - Tam Kỳ - 06/02/2024 13:23 chỗ 9 Ngồi mềm điều hòa

  1021.000
  Tổng tiền6123,000

  STT Thông tin vé mua Giá
  1

  Họ và tên: Nguyễn Tấn Sỹ
  Đối tượng: Người lớn

  VeTau - 049086017329


  Hành trình: SE8 - Nha Trang - Tam Kỳ - 11/01/2024 14:12 chỗ 2 Nằm khoang 4 điều hòa T1

  833.000
  Tổng tiền833,000

  STT Thông tin vé mua Giá
  1

  Họ và tên: Võ Chí Hoà
  Đối tượng: Người lớn

  VeTau - 049201000726


  Hành trình: SE10 - Nha Trang - Tam Kỳ - 07/02/2024 22:33 chỗ 27 Ngồi cứng điều hòa

  753.000
  2

  Họ và tên: Thái Thị Kim Thương
  Đối tượng: Người lớn

  VeTau - 049300000695


  Hành trình: SE10 - Nha Trang - Tam Kỳ - 07/02/2024 22:33 chỗ 28 Ngồi cứng điều hòa

  753.000
  Tổng tiền1506,000

  STT Thông tin vé mua Giá
  1

  Họ và tên: Lê Phạm Kiều Linh
  Đối tượng: Người lớn

  VeTau - 056304004969


  Hành trình: SE4 - Nha Trang - Tam Kỳ - 18/07/2023 02:32 chỗ 7 Ngồi mềm điều hòa

  438.000
  Tổng tiền438,000

  STT Thông tin vé mua Giá
  1

  Họ và tên: Lê phạm kiều linh
  Đối tượng: Người lớn

  VeTau - 056304004969


  Hành trình: SE6 - Nha Trang - Tam Kỳ - 17/07/2023 23:39 chỗ 15 Ngồi mềm điều hòa

  479.000
  Tổng tiền479,000

  STT Thông tin vé mua Giá
  1

  Họ và tên: Trần Thị Hương
  Đối tượng: Người lớn

  VeTau - 049182015744


  Hành trình: SE10 - Nha Trang - Tam Kỳ - 10/07/2023 05:30 chỗ 14 Nằm khoang 6 điều hòa T1

  622.000
  2

  Họ và tên: Đào thị thu thủy
  Đối tượng: Người lớn

  VeTau - 049182


  Hành trình: SE10 - Nha Trang - Tam Kỳ - 10/07/2023 05:30 chỗ 19 Nằm khoang 6 điều hòa T1

  622.000
  3

  Họ và tên: Nguyễn thị anh Thùy
  Đối tượng: Người lớn

  VeTau - 049183


  Hành trình: SE10 - Nha Trang - Tam Kỳ - 10/07/2023 05:30 chỗ 20 Nằm khoang 6 điều hòa T1

  622.000
  4

  Họ và tên: Mai Thị Thu
  Đối tượng: Người lớn

  VeTau - 049177


  Hành trình: SE10 - Nha Trang - Tam Kỳ - 10/07/2023 05:30 chỗ 25 Nằm khoang 6 điều hòa T1

  622.000
  5

  Họ và tên: Trường Hồng Phương
  Đối tượng: Người lớn

  VeTau - 049183


  Hành trình: SE10 - Nha Trang - Tam Kỳ - 10/07/2023 05:30 chỗ 26 Nằm khoang 6 điều hòa T1

  622.000
  Tổng tiền3110,000


1 2 3 4 5
đặt vé máy bay
Vé máy bay đi Nha Trang VÉ MÁY BAY Vé tàu lửa sài Gòn đi Đà Nẵng
KHUYẾN MÃI TPHCM HÀ NỘI ĐÀ NẴNG NHA TRANG ĐÀ LẠT VINH MÊ THUỘT HẢI PHÒNG HUẾ PHÚ QUỐC CẦN THƠ THANH HÓA PLEIKU QUY NHƠN TAM KỲ TUY HÒA ĐỒNG HỚI ĐIỂM KHÁC
Đặt vé máy bay 24h

Vé máy bay đi Nha Trang VÉ MÁY BAY Vé tàu lửa sài Gòn đi Đà Nẵng
KHUYẾN MÃI TPHCM HÀ NỘI ĐÀ NẴNG NHA TRANG ĐÀ LẠT VINH MÊ THUỘT HẢI PHÒNG HUẾ PHÚ QUỐC CẦN THƠ THANH HÓA PLEIKU QUY NHƠN TAM KỲ TUY HÒA ĐỒNG HỚI ĐIỂM KHÁC
VÉ XE KHÁCH Vé tàu lửa sài Gòn đi Đà Nẵng
CÔNG TY DỊCH VỤ DU LỊCH LÝ HẢI
Mã Số Kinh Doanh: 0312473347
ĐỊA CHỈ: 65 TÂN QUÝ, TÂN PHÚ, TPHCM
CHUYÊN: TOUR - VÉ MÁY BAY - VÉ TÀU LỬA - KHÁCH SẠN - VÉ XE - VISA - SIM TRỰC TUYẾN - vé xe giường nằm trực tuyến
bán vé tàu, dịch vụ vé tàu miễn phí
bán vé tàu, dịch vụ vé tàu miễn phí
Vé Máy Bay Vé Tàu Lửa Vé Xe ÔTÔ
hotline1   hotline2   hotline3   hotline4   hotline5
hotline6   hotline7