Bảng giá Vé tàu lửa Nha Trang đi Tam Kỳ Quảng Nam giá rẻ tàu nhanh

Vé Tàu Đường Sắt
vé tàu đường sắt Hà Nội đi Sài Gòn khuyến mãi tàu thống nhất
GA SÀI GÒN GA HÀ NỘI GA ĐÀ NẴNG GA NHA TRANG GA HUẾ GA THANH HÓA GA VINH

Vé tàu lửa Nha Trang đi Tam Kỳ

 1. Bảng giá vé tàu hỏa Nha Trang đi tam kỳ giảm giá cho đoàn trên 3 người.
 2. Giảm giá cho khách tại Nha Trang và Tam kỳ
 3. Bán vé tàu tết nha trang đi tan kỳ quảng nam.

1/ ĐẶT VÉ TÀU
2/ BẢNG GIÁ GIỜ TÀU
Bảng giá: Vé tàu lửa Nha Trang đi Tam Kỳ
- Khoảng cách: 385km - Mỗi ngày có khoảng: 6 chuyến/ngày
Mã tàu Chổ ngồi - Giá Thời gian đi - đến
SE2
Nha Trang đi Tam Kỳ

Đặt vé
Ngồi Cứng (liên hệ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (liên hệ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (410.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (590.000 đ)
Nằm Mềm Điều Hòa (650.000 đ)
03:21AM - 11:12AM
Tổng thời gian đi: 7 tiếng - 51 phút
SE4
Nha Trang đi Tam Kỳ

Đặt vé
Ngồi Cứng (liên hệ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (310.000 đ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (430.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (590.000 đ)
Nằm Mềm Điều Hòa (660.000 đ)
05:00AM - 12:29PM
Tổng thời gian đi: 7 tiếng - 29 phút
NH2
Nha Trang đi Tam Kỳ

Đặt vé
Ngồi Cứng (290.000 đ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (liên hệ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (400.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (450.000 đ)
Nằm Mềm Điều Hòa (600.000 đ)
08:45AM - 17:57PM
Tổng thời gian đi: 9 tiếng - 12 phút
NH2
Nha Trang đi Tam Kỳ

Đặt vé
Ngồi Cứng (330.000 đ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (350.000 đ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (460.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (590.000 đ)
Nằm Mềm Điều Hòa (770.000 đ)
13:27PM - 21:24PM
Tổng thời gian đi: 7 tiếng - 57 phút
SE22
Nha Trang đi Tam Kỳ

Đặt vé
Ngồi Cứng (280.000 đ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (liên hệ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (390.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (480.000 đ)
Nằm Mềm Điều Hòa (590.000 đ)
20:11PM - 04:58AM
Tổng thời gian đi: 8 tiếng
TN2
Nha Trang đi Tam Kỳ

Đặt vé
Ngồi Cứng (220.000 đ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (240.000 đ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (310.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (330.000 đ)
Nằm Mềm Điều Hòa (440.000 đ)
22:57PM - 07:38AM
Tổng thời gian đi: 9 tiếng

Giá vé trong 30 ngày, kéo xuống dưới để chọn ngày bạn muốn đi

GIÁ VÉ TÀU KHÁCH ĐÃ MUA TRƯỚC ĐÓ

  STT Thông tin vé mua Giá
  1

  Họ và tên: Nguyễn tấn tiền
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 205731191


  Hành trình: SE18 - Nha Trang - Tam Kỳ - 07/02/2021 07:51 chỗ 32 Ngồi cứng điều hòa

  631.000
  Tổng tiền631,000

  STT Thông tin vé mua Giá
  1

  Họ và tên: Đoàn Đạt Ninh
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 26/3/1979


  Hành trình: SE7 - Tam Kỳ - Nha Trang - 13/02/2021 00:07 chỗ 33 Ngồi mềm điều hòa

  544.000
  2

  Họ và tên: Nguyễn Thị Bửu
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 01/02/1985


  Hành trình: SE7 - Tam Kỳ - Nha Trang - 13/02/2021 00:07 chỗ 34 Ngồi mềm điều hòa

  544.000
  3

  Họ và tên: Đoàn Nhân Kiệt
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 09/03/2009


  Hành trình: SE7 - Tam Kỳ - Nha Trang - 13/02/2021 00:07 chỗ 35 Ngồi mềm điều hòa

  544.000
  4

  Họ và tên: Đoàn Nguyễn Phương Quỳnh
  Đối tượng: Trẻ em
  Mã số đi tàu: VeTau - 12/02/2013


  Hành trình: SE7 - Tam Kỳ - Nha Trang - 13/02/2021 00:07 chỗ 36 Ngồi mềm điều hòa

  408.000
  5

  Họ và tên: Đào Lê Chung
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 01/01/1979


  Hành trình: SE7 - Tam Kỳ - Nha Trang - 13/02/2021 00:07 chỗ 29 Ngồi mềm điều hòa

  544.000
  6

  Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Quý
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 13/9/1980


  Hành trình: SE7 - Tam Kỳ - Nha Trang - 13/02/2021 00:07 chỗ 30 Ngồi mềm điều hòa

  544.000
  7

  Họ và tên: Đào Duy Nhật
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 4/11/2009


  Hành trình: SE7 - Tam Kỳ - Nha Trang - 13/02/2021 00:07 chỗ 32 Ngồi mềm điều hòa

  544.000
  8

  Họ và tên: Đào Duy Đại
  Đối tượng: Trẻ em
  Mã số đi tàu: VeTau - 08/4/2012


  Hành trình: SE7 - Tam Kỳ - Nha Trang - 13/02/2021 00:07 chỗ 31 Ngồi mềm điều hòa

  408.000
  9

  Họ và tên: Võ Kim Cương
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 10/08/1980


  Hành trình: SE7 - Tam Kỳ - Nha Trang - 13/02/2021 00:07 chỗ 25 Ngồi mềm điều hòa

  544.000
  10

  Họ và tên: Nguyễn Thị Ánh Tuyết
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 25/9/1988


  Hành trình: SE7 - Tam Kỳ - Nha Trang - 13/02/2021 00:07 chỗ 26 Ngồi mềm điều hòa

  544.000
  11

  Họ và tên: Võ Nguyễn Bảo Trâm
  Đối tượng: Trẻ em
  Mã số đi tàu: VeTau - 01/5/2010


  Hành trình: SE7 - Tam Kỳ - Nha Trang - 13/02/2021 00:07 chỗ 27 Ngồi mềm điều hòa

  408.000
  12

  Họ và tên: Võ Nguyễn Gia Hưng
  Đối tượng: Trẻ em
  Mã số đi tàu: VeTau -


  Hành trình: SE7 - Tam Kỳ - Nha Trang - 13/02/2021 00:07 chỗ 28 Ngồi mềm điều hòa

  0.000
  13

  Họ và tên: Nguyễn Hồ Chánh
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 14/9/1978


  Hành trình: SE7 - Tam Kỳ - Nha Trang - 13/02/2021 00:07 chỗ 40 Ngồi mềm điều hòa

  544.000
  14

  Họ và tên: Ngô Thị Thu loan
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 25/6/1979


  Hành trình: SE7 - Tam Kỳ - Nha Trang - 13/02/2021 00:07 chỗ 39 Ngồi mềm điều hòa

  544.000
  15

  Họ và tên: Nguyễn Gia Khang
  Đối tượng: Trẻ em
  Mã số đi tàu: VeTau - 16/12/2011


  Hành trình: SE7 - Tam Kỳ - Nha Trang - 13/02/2021 00:07 chỗ 38 Ngồi mềm điều hòa

  408.000
  16

  Họ và tên: Nguyễn Gia Kiệt
  Đối tượng: Trẻ em
  Mã số đi tàu: VeTau - 16/4/2014


  Hành trình: SE7 - Tam Kỳ - Nha Trang - 13/02/2021 00:07 chỗ 37 Ngồi mềm điều hòa

  408.000
  17

  Họ và tên: Huỳnh Quang Nhung
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 1/1/1975


  Hành trình: SE7 - Tam Kỳ - Nha Trang - 13/02/2021 00:07 chỗ 21 Ngồi mềm điều hòa

  544.000
  18

  Họ và tên: Nguyễn Thị Lệ Hoa
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 21/12/1979


  Hành trình: SE7 - Tam Kỳ - Nha Trang - 13/02/2021 00:07 chỗ 22 Ngồi mềm điều hòa

  544.000
  19

  Họ và tên: Huỳnh Quang Huy
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 5/12/2007


  Hành trình: SE7 - Tam Kỳ - Nha Trang - 13/02/2021 00:07 chỗ 23 Ngồi mềm điều hòa

  544.000
  20

  Họ và tên: Huỳnh Gia Hân
  Đối tượng: Trẻ em
  Mã số đi tàu: VeTau - 8/7/2011


  Hành trình: SE7 - Tam Kỳ - Nha Trang - 13/02/2021 00:07 chỗ 24 Ngồi mềm điều hòa

  408.000
  21

  Họ và tên: Đoàn Đạt Ninh
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 26/03/1979> - Chuyến tàu: Về

  Hành trình: SE28 - Nha Trang - Tam Kỳ - 15/02/2021 21:19 chỗ 33 Ngồi mềm điều hòa

  333.000
  22

  Họ và tên: Nguyễn Thị Bửu
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 01/02/1985> - Chuyến tàu: Về

  Hành trình: SE28 - Nha Trang - Tam Kỳ - 15/02/2021 21:19 chỗ 34 Ngồi mềm điều hòa

  333.000
  23

  Họ và tên: Đoàn Nhân Kiệt
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 09/03/2009> - Chuyến tàu: Về

  Hành trình: SE28 - Nha Trang - Tam Kỳ - 15/02/2021 21:19 chỗ 35 Ngồi mềm điều hòa

  333.000
  24

  Họ và tên: Đoàn Nguyễn Phương Quỳnh
  Đối tượng: Trẻ em
  Mã số đi tàu: VeTau - 12/02/2013> - Chuyến tàu: Về

  Hành trình: SE28 - Nha Trang - Tam Kỳ - 15/02/2021 21:19 chỗ 36 Ngồi mềm điều hòa

  250.000
  25

  Họ và tên: Đào Lê Chung
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 01/01/1979> - Chuyến tàu: Về

  Hành trình: SE28 - Nha Trang - Tam Kỳ - 15/02/2021 21:19 chỗ 37 Ngồi mềm điều hòa

  333.000
  26

  Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Quí
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 13/9/1980> - Chuyến tàu: Về

  Hành trình: SE28 - Nha Trang - Tam Kỳ - 15/02/2021 21:19 chỗ 40 Ngồi mềm điều hòa

  333.000
  27

  Họ và tên: Đào Duy Nhật
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 4/11/2009> - Chuyến tàu: Về

  Hành trình: SE28 - Nha Trang - Tam Kỳ - 15/02/2021 21:19 chỗ 38 Ngồi mềm điều hòa

  333.000
  28

  Họ và tên: Đào Duy Đại
  Đối tượng: Trẻ em
  Mã số đi tàu: VeTau - 8/4/2012> - Chuyến tàu: Về

  Hành trình: SE28 - Nha Trang - Tam Kỳ - 15/02/2021 21:19 chỗ 32 Ngồi mềm điều hòa

  250.000
  29

  Họ và tên: Võ Kim Cương
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 10/8/1980> - Chuyến tàu: Về

  Hành trình: SE28 - Nha Trang - Tam Kỳ - 15/02/2021 21:19 chỗ 31 Ngồi mềm điều hòa

  333.000
  30

  Họ và tên: Nguyễn Thị Ánh Tuyết
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 25/9/1988> - Chuyến tàu: Về

  Hành trình: SE28 - Nha Trang - Tam Kỳ - 15/02/2021 21:19 chỗ 30 Ngồi mềm điều hòa

  333.000
  31

  Họ và tên: Võ Nguyễn Bảo Trâm
  Đối tượng: Trẻ em
  Mã số đi tàu: VeTau - 01/5/2010> - Chuyến tàu: Về

  Hành trình: SE28 - Nha Trang - Tam Kỳ - 15/02/2021 21:19 chỗ 29 Ngồi mềm điều hòa

  250.000
  32

  Họ và tên: Võ Nguyễn Gia Hưng
  Đối tượng: Trẻ em
  Mã số đi tàu: VeTau - 01/06/2015> - Chuyến tàu: Về

  Hành trình: SE28 - Nha Trang - Tam Kỳ - 15/02/2021 21:19 chỗ 25 Ngồi mềm điều hòa

  0.000
  33

  Họ và tên: Huỳnh Quang Nhung
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 01/1/1975> - Chuyến tàu: Về

  Hành trình: SE28 - Nha Trang - Tam Kỳ - 15/02/2021 21:19 chỗ 26 Ngồi mềm điều hòa

  333.000
  34

  Họ và tên: Nguyễn Thị Lệ Hoa
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 21/12/1979> - Chuyến tàu: Về

  Hành trình: SE28 - Nha Trang - Tam Kỳ - 15/02/2021 21:19 chỗ 27 Ngồi mềm điều hòa

  333.000
  35

  Họ và tên: Huỳnh Quang Huy
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 5/12/2007> - Chuyến tàu: Về

  Hành trình: SE28 - Nha Trang - Tam Kỳ - 15/02/2021 21:19 chỗ 28 Ngồi mềm điều hòa

  333.000
  36

  Họ và tên: Huỳnh Gia Hân
  Đối tượng: Trẻ em
  Mã số đi tàu: VeTau - 08/7/2011> - Chuyến tàu: Về

  Hành trình: SE28 - Nha Trang - Tam Kỳ - 15/02/2021 21:19 chỗ 24 Ngồi mềm điều hòa

  250.000
  37

  Họ và tên: Nguyễn Hồ Chánh
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 14/9/1978> - Chuyến tàu: Về

  Hành trình: SE28 - Nha Trang - Tam Kỳ - 15/02/2021 21:19 chỗ 23 Ngồi mềm điều hòa

  333.000
  38

  Họ và tên: Ngô Thị Thu Loan
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 25/6/1979> - Chuyến tàu: Về

  Hành trình: SE28 - Nha Trang - Tam Kỳ - 15/02/2021 21:19 chỗ 22 Ngồi mềm điều hòa

  333.000
  39

  Họ và tên: Nguyễn Gia Khang
  Đối tượng: Trẻ em
  Mã số đi tàu: VeTau - 12/12/2011> - Chuyến tàu: Về

  Hành trình: SE28 - Nha Trang - Tam Kỳ - 15/02/2021 21:19 chỗ 21 Ngồi mềm điều hòa

  250.000
  40

  Họ và tên: Nguyễn Gia Kiệt
  Đối tượng: Trẻ em
  Mã số đi tàu: VeTau - 16/4/2014> - Chuyến tàu: Về

  Hành trình: SE28 - Nha Trang - Tam Kỳ - 15/02/2021 21:19 chỗ 39 Ngồi mềm điều hòa

  250.000
  Tổng tiền15349,000

  STT Thông tin vé mua Giá
  1

  Họ và tên: Huỳnh Hà Giang
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 206323088


  Hành trình: SE2 - Nha Trang - Tam Kỳ - 07/01/2021 05:37 chỗ 3 Nằm khoang 6 điều hòa T2

  540.000
  Tổng tiền540,000

  STT Thông tin vé mua Giá
  1

  Họ và tên: Doãn Việt Tùng
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 205517681


  Hành trình: SE4 - Nha Trang - Tam Kỳ - 03/09/2020 03:02 chỗ 3 Nằm khoang 4 điều hòa T2

  601.000
  2

  Họ và tên: Đặng Văn Tĩnh
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 206233939


  Hành trình: SE4 - Nha Trang - Tam Kỳ - 03/09/2020 03:02 chỗ 4 Nằm khoang 4 điều hòa T2

  601.000
  Tổng tiền1202,000

  STT Thông tin vé mua Giá
  1

  Họ và tên: Nguyễn Văn Dũng
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 151694662


  Hành trình: SE22 - Nha Trang - Tam Kỳ - 06/08/2020 19:48 chỗ 12 Nằm khoang 6 điều hòa T3

  432.000
  Tổng tiền432,000

  STT Thông tin vé mua Giá
  1

  Họ và tên: VO VAN THUONG
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 211401846


  Hành trình: SE2 - Nha Trang - Tam Kỳ - 21/07/2020 04:55 chỗ 2 Nằm khoang 4 điều hòa T1

  620.000
  Tổng tiền620,000

  STT Thông tin vé mua Giá
  1

  Họ và tên: Lương Thị Nơ
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 205625154


  Hành trình: SE8 - Nha Trang - Tam Kỳ - 12/07/2020 13:28 chỗ 19 Ngồi cứng điều hòa

  369.000
  2

  Họ và tên: Lương Thị Hiền
  Đối tượng: Người lớn
  Mã số đi tàu: VeTau - 206113964


  Hành trình: SE8 - Nha Trang - Tam Kỳ - 12/07/2020 13:28 chỗ 20 Ngồi cứng điều hòa

  369.000
  Tổng tiền738,000


1 2
đặt vé máy bay
Vé máy bay đi Nha Trang VÉ MÁY BAY Vé tàu lửa sài Gòn đi Đà Nẵng
TPHCM HÀ NỘI ĐÀ NẴNG NHA TRANG ĐÀ LẠT VINH MÊ THUỘT HẢI PHÒNG HUẾ PHÚ QUỐC CẦN THƠ THANH HÓA PLEIKU QUY NHƠN TAM KỲ TUY HÒA ĐỒNG HỚI ĐIỂM KHÁC
Đặt vé máy bay 24h

Vé máy bay đi Nha Trang VÉ MÁY BAY Vé tàu lửa sài Gòn đi Đà Nẵng
TPHCM HÀ NỘI ĐÀ NẴNG NHA TRANG ĐÀ LẠT VINH MÊ THUỘT HẢI PHÒNG HUẾ PHÚ QUỐC CẦN THƠ THANH HÓA PLEIKU QUY NHƠN TAM KỲ TUY HÒA ĐỒNG HỚI ĐIỂM KHÁC
VÉ XE KHÁCH Vé tàu lửa sài Gòn đi Đà Nẵng
CÔNG TY DỊCH VỤ DU LỊCH LÝ HẢI
Mã Số Kinh Doanh: 0312473347
ĐỊA CHỈ: 65 TÂN QUÝ, TÂN PHÚ, TPHCM
CHUYÊN: TOUR - VÉ MÁY BAY - VÉ TÀU LỬA - KHÁCH SẠN - VÉ XE - VISA - SIM TRỰC TUYẾN
bán vé tàu, dịch vụ vé tàu miễn phí
bán vé tàu, dịch vụ vé tàu miễn phí
Vé Máy Bay Vé Tàu Lửa Vé Xe ÔTÔ