Vé xe Bắc Kạn đi Hà Nội giá rẻ lịch trình xuất phát 24h mỗi ngày

vé xe khách 24h

Vé xe Bắc Kạn đi Hà Nội

Đặt vé xe giường nằm chất lượng cao giá Vé xe Bắc Kạn đi Hà Nội khuyến mãi 24h khi đặt vé xe onine mỗi ngày. Giữ chỗ 100%, hỗ trợ đổi trả vé miễn phí tại đại lý vé xe 24h. Đại lý chúng tôi liên kết rất nhiều nhà xe khách đi lịch trình này: xe Chiến Viên, xe Duy Cường, xe Hà Lan, xe Hoa Mai SEDONA, xe QBus, xe Sơn Ngọc, xe Thưởng Nga, Sẽ cho bạn một hành trình Vé xe khách Bắc Kạn đi Hà Nội tiết kiệm nhất.

 

Đại lý vé xe 24h giải đáp tất cả liên quan đến vé xe Bắc Kạn đi hà nội
xe khách giáp bát bắc kạn
bến xe nước ngầm đi bắc kạn
xe khách thưởng nga
xe khách hà nội ba bể
nhà xe xuân hùng bắc kạn
xe limousine hà nội bắc kan
xe đi bắc kạn từ hà nội
xe mỹ đình cao bằng
Bảng giá lịch trình: Vé xe Bắc Kạn đi Hà Nội
Hãng xe khách Điểm đi TG đi Điển đến Thông tin khác Giá
Xe Chiến Viên
Bắc Kạn đi Hà Nội
Số ĐT
06:50
Bến Xe Bắc Cạn
3h
09:50
Bến Xe Mỹ Đình
Ghế ngồi 28 chỗ 85.000 đ
Đặt Vé
Xe Duy Cường
Bắc Kạn đi Hà Nội
Số ĐT
15:20
Bến Xe Bắc Cạn
4h20
19:40
Bến xe Sơn Tây
Ghế ngồi 33 chỗ 110.000 đ
Đặt Vé
Xe Hà Lan
Bắc Kạn đi Hà Nội
Số ĐT
4:30
44 Trường Chinh - Bắc Kạn - Bắc Kạn
2h30
7:00
BigC Thăng Long
VIP Limousine 9 chỗ 240.000 đ
Đặt Vé
Xe Hà Lan
Bắc Kạn đi Hà Nội
Số ĐT
5:00
44 Trường Chinh - Bắc Kạn - Bắc Kạn
2h30
7:30
BigC Thăng Long
VIP Limousine 9 chỗ 240.000 đ
Đặt Vé
Xe Hà Lan
Bắc Kạn đi Hà Nội
Số ĐT
5:30
44 Trường Chinh - Bắc Kạn - Bắc Kạn
2h30
8:00
BigC Thăng Long
VIP Limousine 9 chỗ 240.000 đ
Đặt Vé
Xe Hà Lan
Bắc Kạn đi Hà Nội
Số ĐT
6:00
44 Trường Chinh - Bắc Kạn - Bắc Kạn
2h30
8:30
BigC Thăng Long
VIP Limousine 9 chỗ 240.000 đ
Đặt Vé
Xe Hà Lan
Bắc Kạn đi Hà Nội
Số ĐT
6:30
44 Trường Chinh - Bắc Kạn - Bắc Kạn
2h30
9:00
BigC Thăng Long
VIP Limousine 9 chỗ 240.000 đ
Đặt Vé
Xe Hà Lan
Bắc Kạn đi Hà Nội
Số ĐT
7:00
44 Trường Chinh - Bắc Kạn - Bắc Kạn
2h30
9:30
BigC Thăng Long
VIP Limousine 9 chỗ 240.000 đ
Đặt Vé
Xe Hà Lan
Bắc Kạn đi Hà Nội
Số ĐT
7:30
44 Trường Chinh - Bắc Kạn - Bắc Kạn
2h30
10:00
BigC Thăng Long
VIP Limousine 9 chỗ 240.000 đ
Đặt Vé
Xe Hà Lan
Bắc Kạn đi Hà Nội
Số ĐT
8:00
44 Trường Chinh - Bắc Kạn - Bắc Kạn
2h30
10:30
BigC Thăng Long
VIP Limousine 9 chỗ 240.000 đ
Đặt Vé
Xe Hà Lan
Bắc Kạn đi Hà Nội
Số ĐT
8:30
44 Trường Chinh - Bắc Kạn - Bắc Kạn
2h30
11:00
BigC Thăng Long
VIP Limousine 9 chỗ 240.000 đ
Đặt Vé
Xe Hà Lan
Bắc Kạn đi Hà Nội
Số ĐT
9:00
44 Trường Chinh - Bắc Kạn - Bắc Kạn
2h30
11:30
BigC Thăng Long
VIP Limousine 9 chỗ 240.000 đ
Đặt Vé
Xe Hà Lan
Bắc Kạn đi Hà Nội
Số ĐT
9:30
44 Trường Chinh - Bắc Kạn - Bắc Kạn
2h30
12:00
BigC Thăng Long
VIP Limousine 9 chỗ 240.000 đ
Đặt Vé
Xe Hà Lan
Bắc Kạn đi Hà Nội
Số ĐT
10:00
44 Trường Chinh - Bắc Kạn - Bắc Kạn
2h30
12:30
BigC Thăng Long
VIP Limousine 9 chỗ 240.000 đ
Đặt Vé
Xe Hà Lan
Bắc Kạn đi Hà Nội
Số ĐT
10:30
44 Trường Chinh - Bắc Kạn - Bắc Kạn
2h30
13:00
BigC Thăng Long
VIP Limousine 9 chỗ 240.000 đ
Đặt Vé
Xe Hà Lan
Bắc Kạn đi Hà Nội
Số ĐT
11:00
44 Trường Chinh - Bắc Kạn - Bắc Kạn
2h30
13:30
BigC Thăng Long
VIP Limousine 9 chỗ 240.000 đ
Đặt Vé
Xe Hà Lan
Bắc Kạn đi Hà Nội
Số ĐT
11:30
44 Trường Chinh - Bắc Kạn - Bắc Kạn
2h30
14:00
BigC Thăng Long
VIP Limousine 9 chỗ 240.000 đ
Đặt Vé
Xe Hà Lan
Bắc Kạn đi Hà Nội
Số ĐT
12:00
44 Trường Chinh - Bắc Kạn - Bắc Kạn
2h30
14:30
BigC Thăng Long
VIP Limousine 9 chỗ 240.000 đ
Đặt Vé
Xe Hà Lan
Bắc Kạn đi Hà Nội
Số ĐT
12:30
44 Trường Chinh - Bắc Kạn - Bắc Kạn
2h30
15:00
BigC Thăng Long
VIP Limousine 9 chỗ 240.000 đ
Đặt Vé
Xe Hà Lan
Bắc Kạn đi Hà Nội
Số ĐT
13:00
44 Trường Chinh - Bắc Kạn - Bắc Kạn
2h30
15:30
BigC Thăng Long
VIP Limousine 9 chỗ 240.000 đ
Đặt Vé
Xe Hà Lan
Bắc Kạn đi Hà Nội
Số ĐT
13:30
44 Trường Chinh - Bắc Kạn - Bắc Kạn
2h30
16:00
BigC Thăng Long
VIP Limousine 9 chỗ 240.000 đ
Đặt Vé
Xe Hà Lan
Bắc Kạn đi Hà Nội
Số ĐT
14:00
44 Trường Chinh - Bắc Kạn - Bắc Kạn
2h30
16:30
BigC Thăng Long
VIP Limousine 9 chỗ 240.000 đ
Đặt Vé
Xe Hà Lan
Bắc Kạn đi Hà Nội
Số ĐT
14:30
44 Trường Chinh - Bắc Kạn - Bắc Kạn
2h30
17:00
BigC Thăng Long
VIP Limousine 9 chỗ 240.000 đ
Đặt Vé
Xe Hà Lan
Bắc Kạn đi Hà Nội
Số ĐT
15:00
44 Trường Chinh - Bắc Kạn - Bắc Kạn
2h30
17:30
BigC Thăng Long
VIP Limousine 9 chỗ 240.000 đ
Đặt Vé
Xe Hà Lan
Bắc Kạn đi Hà Nội
Số ĐT
15:30
44 Trường Chinh - Bắc Kạn - Bắc Kạn
2h30
18:00
BigC Thăng Long
VIP Limousine 9 chỗ 240.000 đ
Đặt Vé
Xe Hà Lan
Bắc Kạn đi Hà Nội
Số ĐT
16:00
44 Trường Chinh - Bắc Kạn - Bắc Kạn
2h30
18:30
BigC Thăng Long
VIP Limousine 9 chỗ 240.000 đ
Đặt Vé
Xe Hà Lan
Bắc Kạn đi Hà Nội
Số ĐT
16:30
44 Trường Chinh - Bắc Kạn - Bắc Kạn
2h30
19:00
BigC Thăng Long
VIP Limousine 9 chỗ 240.000 đ
Đặt Vé
Xe Hà Lan
Bắc Kạn đi Hà Nội
Số ĐT
17:00
44 Trường Chinh - Bắc Kạn - Bắc Kạn
2h30
19:30
BigC Thăng Long
VIP Limousine 9 chỗ 240.000 đ
Đặt Vé
Xe Hà Lan
Bắc Kạn đi Hà Nội
Số ĐT
17:30
44 Trường Chinh - Bắc Kạn - Bắc Kạn
2h30
20:00
BigC Thăng Long
VIP Limousine 9 chỗ 240.000 đ
Đặt Vé
Xe Hà Lan
Bắc Kạn đi Hà Nội
Số ĐT
18:00
44 Trường Chinh - Bắc Kạn - Bắc Kạn
2h30
20:30
BigC Thăng Long
VIP Limousine 9 chỗ 240.000 đ
Đặt Vé
Xe Hà Lan
Bắc Kạn đi Hà Nội
Số ĐT
18:30
44 Trường Chinh - Bắc Kạn - Bắc Kạn
2h30
21:00
BigC Thăng Long
VIP Limousine 9 chỗ 240.000 đ
Đặt Vé
Xe Hà Lan
Bắc Kạn đi Hà Nội
Số ĐT
19:00
44 Trường Chinh - Bắc Kạn - Bắc Kạn
2h30
21:30
BigC Thăng Long
VIP Limousine 9 chỗ 240.000 đ
Đặt Vé
Xe Hà Lan
Bắc Kạn đi Hà Nội
Số ĐT
19:30
44 Trường Chinh - Bắc Kạn - Bắc Kạn
2h30
22:00
BigC Thăng Long
VIP Limousine 9 chỗ 240.000 đ
Đặt Vé
Xe Hà Lan
Bắc Kạn đi Hà Nội
Số ĐT
20:00
44 Trường Chinh - Bắc Kạn - Bắc Kạn
2h30
22:30
BigC Thăng Long
VIP Limousine 9 chỗ 240.000 đ
Đặt Vé
Xe Hà Lan
Bắc Kạn đi Hà Nội
Số ĐT
20:30
44 Trường Chinh - Bắc Kạn - Bắc Kạn
2h30
23:00
BigC Thăng Long
VIP Limousine 9 chỗ 240.000 đ
Đặt Vé
Xe Hà Lan
Bắc Kạn đi Hà Nội
Số ĐT
21:00
44 Trường Chinh - Bắc Kạn - Bắc Kạn
2h30
23:30
BigC Thăng Long
VIP Limousine 9 chỗ 240.000 đ
Đặt Vé
Xe Hoa Mai SEDONA
Bắc Kạn đi Hà Nội
Số ĐT
05:00
44 Trường Chinh - Bắc Kạn - Bắc Kạn
3h
08:00
Thành phố Hà Nội - Long Biên - Hà Nội
GRAND SEDONA Hoa Mai SEDONA 250.000 đ
Đặt Vé
Xe QBus
Bắc Kạn đi Hà Nội
Số ĐT
14:00
Eco Homestay, Pắc Ngòi, Nam Mẫu - Ba Bể - Bắc Kạn
4h30
18:30
51 Kim Mã - Cầu Giấy - Hà Nội
Ghế ngồi 16 chỗ 250.000 đ
Đặt Vé
Xe QBus
Bắc Kạn đi Hà Nội
Số ĐT
16:00
QL3 - Bắc Kạn - Bắc Kạn
2h30
18:30
51 Kim Mã - Cầu Giấy - Hà Nội
Ghế ngồi 16 chỗ 120.000 đ
Đặt Vé
Xe Sơn Ngọc
Bắc Kạn đi Hà Nội
Số ĐT
6:00
Bến Xe Bắc Cạn
3h50
9:50
Bến Xe Mỹ Đình
Ghế ngồi 30 chỗ 100.000 đ
Đặt Vé
Xe Sơn Ngọc
Bắc Kạn đi Hà Nội
Số ĐT
6:30
Bến Xe Bắc Cạn
3h50
10:20
Bến Xe Mỹ Đình
Ghế ngồi 30 chỗ 100.000 đ
Đặt Vé
Xe Sơn Ngọc
Bắc Kạn đi Hà Nội
Số ĐT
7:00
Bến Xe Bắc Cạn
3h50
10:50
Bến Xe Mỹ Đình
Ghế ngồi 30 chỗ 100.000 đ
Đặt Vé
Xe Sơn Ngọc
Bắc Kạn đi Hà Nội
Số ĐT
7:30
Bến Xe Bắc Cạn
3h50
11:20
Bến Xe Mỹ Đình
Ghế ngồi 30 chỗ 100.000 đ
Đặt Vé
Xe Sơn Ngọc
Bắc Kạn đi Hà Nội
Số ĐT
8:00
Bến Xe Bắc Cạn
3h50
11:50
Bến Xe Mỹ Đình
Ghế ngồi 30 chỗ 100.000 đ
Đặt Vé
Xe Sơn Ngọc
Bắc Kạn đi Hà Nội
Số ĐT
12:00
Bến Xe Bắc Cạn
3h50
15:50
Bến Xe Mỹ Đình
Ghế ngồi 30 chỗ 100.000 đ
Đặt Vé
Xe Sơn Ngọc
Bắc Kạn đi Hà Nội
Số ĐT
12:30
Bến Xe Bắc Cạn
3h50
16:20
Bến Xe Mỹ Đình
Ghế ngồi 30 chỗ 100.000 đ
Đặt Vé
Xe Sơn Ngọc
Bắc Kạn đi Hà Nội
Số ĐT
13:00
Bến Xe Bắc Cạn
3h50
16:50
Bến Xe Mỹ Đình
Ghế ngồi 30 chỗ 100.000 đ
Đặt Vé
Xe Thưởng Nga
Bắc Kạn đi Hà Nội
Số ĐT
5:00
Chợ Đồn
3h
8:00
Bến Xe Mỹ Đình
Ghế ngồi 35 chỗ 90.000 đ
Đặt Vé
Xe Thưởng Nga
Bắc Kạn đi Hà Nội
Số ĐT
6:00
Chợ Đồn
3h
9:00
Bến Xe Mỹ Đình
Ghế ngồi 35 chỗ 90.000 đ
Đặt Vé
Xe Thưởng Nga
Bắc Kạn đi Hà Nội
Số ĐT
7:30
Chợ Đồn
3h
10:30
Bến Xe Mỹ Đình
Ghế ngồi 35 chỗ 90.000 đ
Đặt Vé
Xe Thưởng Nga
Bắc Kạn đi Hà Nội
Số ĐT
8:00
Chợ Đồn
3h
11:00
Bến Xe Mỹ Đình
Ghế ngồi 35 chỗ 90.000 đ
Đặt Vé
Xe Thưởng Nga
Bắc Kạn đi Hà Nội
Số ĐT
12:30
Chợ Đồn
3h
15:30
Bến Xe Mỹ Đình
Ghế ngồi 35 chỗ 90.000 đ
Đặt Vé

Tổng Đài: 1900 6786

 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Lê văn sơn (Đặt Câu Hỏi)

  Tối muốn di từ bắc kạn về Hà Nội
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Liên - 0941911661 (Đặt Câu Hỏi)

  Tôi muốn xin số điện thoại để gửi hàng từ bến xe Sơn Tây đi Bắc Cạn
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Thuý (Đặt Câu Hỏi)

  Tôi muốn đi từ Bắc Cạn về Hà Nội khởi hành lúc 5h
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Nguyễn mạnh (Đặt Câu Hỏi)

  Nhà xe có chuyện 20h từ bác Kạn về Hà Nội ngày 26 ko
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Nguyễn mạnh (Đặt Câu Hỏi)

  Tôi muốn đi từ TP Bắc Kạn về Hà Nội chuyển 20h
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Kết-0986969029 (Đặt Câu Hỏi)

  Cho mình xin số hotline hoặc alo mình nhé. Mình muốn đi sáng ngày mai (8/8/2019) và về tối cùng ngày
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Kết (Đặt Câu Hỏi)

  Cho mình xin số hotline
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Tấn- 0972160789 (Đặt Câu Hỏi)

  Đặt vé xe Hà Lan chuyến 4h30 sáng ngày 22/7/19
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Quyết (Đặt Câu Hỏi)

  Mai từ 6h đến 7h có chuyến nào không nhỉ từ bắc kan đi hà nội
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Quyết (Đặt Câu Hỏi)

  Mấy giờ đến sân bay nội bài nhỉ
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Tiến (Đặt Câu Hỏi)

  Tôi cần số điện thoại của nhà xe để xem thông tin của các chuyến xe đi Hà Nội trong ngày
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  A Tùng (Đặt Câu Hỏi)

  Tôi cần chuyến xe từ khách sạn Phú Luyến gần bến xe Bắc Kạn lúc 19"00p về hà nội
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Như Quỳnh (Đặt Câu Hỏi)

  Em cần chuyến sớm nhất qua Trào để đi Mỹ Đình
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  châm (Đặt Câu Hỏi)

  xe sớm nhất từ thái nguyên đến bắc kanji
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Nguyễn thùy dương (Đặt Câu Hỏi)

  Giá vé bao nhiêu
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Trần văn khoa (Đặt Câu Hỏi)

  Cho em xin sdt của nhà xe chạy tuyến bắc cạn _mĩ đình hà nội ạ
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Nguyễn Trung nên (Đặt Câu Hỏi)

  Nhà xe có chuyến nào từ bến xe bắc kạn về hà nộ trong đêm nay không
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Hiểu (Đặt Câu Hỏi)

  Cho xin số điện thoại để liên hệ
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  A Lư (Đặt Câu Hỏi)

  A ở cv hoà bình xuân Đỉnh
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Đào ngọc châu (Đặt Câu Hỏi)

  Đặt xe về hà nội
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Trang (Đặt Câu Hỏi)

  19h tối nay còn xe về hà nội không ạ
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Anh thu (Đặt Câu Hỏi)

  Cho hỏi là mai có xe nào từ 8h từ bến xe Bắc Kạn xuống bến xe mỹ đình không ak cho e xin Sđt nhà xe đấy với ak
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Xuyến (Đặt Câu Hỏi)

  Hiện giờ có xe nào từ Bến xe mỹ đinh về bác kan ko ạ
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Trang (Đặt Câu Hỏi)

  Cho mình hỏi hôm nay chuyến xe đi từ Bắc Kạn về Hà nội trễ nhất là mấy giờ ạ? Mình cần gấp có thể cho số điện thoại nàh xe để liên hệ không ạ?
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Thuận (Đặt Câu Hỏi)

  Có chuyến xe nào từ Bắc Kạn đến bến xe Nước Ngầm ko ạ? Nếu có thì chuyến mấy giờ?
1 2

vé máy bay giá rẻ
Vé máy bay đi Nha Trang VÉ MÁY BAY Vé tàu lửa sài Gòn đi Đà Nẵng
TPHCM HÀ NỘI ĐÀ NẴNG NHA TRANG ĐÀ LẠT VINH MÊ THUỘT HẢI PHÒNG HUẾ PHÚ QUỐC CẦN THƠ THANH HÓA PLEIKU QUY NHƠN TAM KỲ TUY HÒA ĐỒNG HỚI ĐIỂM KHÁC
vé tàu trực tuyến
VÉ TÀU Vé tàu lửa sài Gòn đi Đà Nẵng
GA SÀI GÒN GA HÀ NỘI GA ĐÀ NẴNG GA NHA TRANG GA HUẾ GA THANH HÓA GA VINH

Vé xe Phổ Biến

Vé máy bay đi Nha Trang VÉ MÁY BAY Vé tàu lửa sài Gòn đi Đà Nẵng
TPHCM HÀ NỘI ĐÀ NẴNG NHA TRANG ĐÀ LẠT VINH MÊ THUỘT HẢI PHÒNG HUẾ PHÚ QUỐC CẦN THƠ THANH HÓA PLEIKU QUY NHƠN TAM KỲ TUY HÒA ĐỒNG HỚI ĐIỂM KHÁC
VÉ TÀU Vé tàu lửa sài Gòn đi Đà Nẵng
GA SÀI GÒN GA HÀ NỘI GA ĐÀ NẴNG GA NHA TRANG GA HUẾ GA THANH HÓA GA VINH
CÔNG TY DỊCH VỤ DU LỊCH LÝ HẢI
Mã Số Kinh Doanh: 0312473347
ĐỊA CHỈ: 65 TÂN QUÝ, TÂN PHÚ, TPHCM
CHUYÊN: TOUR - VÉ MÁY BAY - VÉ TÀU LỬA - KHÁCH SẠN - VÉ XE - VISA - SIM TRỰC TUYẾN
Vé Máy Bay Bấm Gọi Ngay Vé Tàu Lửa Vé Xe ÔTÔ Đi Đà Lạt 60K