Vé xe Nghệ An đi Thanh Hóa giá rẻ 24h lịch trình chở khách

vé xe khách 24h

Vé xe Nghệ An đi Thanh Hóa

Đặt vé xe giường nằm chất lượng cao giá Vé xe Nghệ An đi Thanh Hóa khuyến mãi 24h khi đặt vé xe onine mỗi ngày. Giữ chỗ 100%, hỗ trợ đổi trả vé miễn phí tại đại lý vé xe 24h. Đại lý chúng tôi liên kết rất nhiều nhà xe khách đi lịch trình này: xe An Phú Quý, xe Cúc Mừng, xe Hà Sơn, xe Hào Hương, xe Hoàng Long, xe Hoàng Yến - Hà Nội, xe Hồng Hà, xe Mận Tịnh, xe Mận Vũ, xe Ngọc Tín, Sẽ cho bạn một hành trình Vé xe khách Nghệ An đi Thanh Hóa tiết kiệm nhất.
Bảng giá lịch trình: Vé xe Nghệ An đi Thanh Hóa
Hãng xe khách Điểm đi TG đi Điển đến Thông tin khác Giá
Xe An Phú Quý
Nghệ An đi Thanh Hóa
Đặt vé
00:15
Ngã tư Diễn Châu
2h
02:15
Big C Thanh Hóa
Giường nằm 46 chỗ 120.000 đ
Xe An Phú Quý
Nghệ An đi Thanh Hóa
Đặt vé
13:05
Ngã tư Diễn Châu
2h
15:05
Big C Thanh Hóa
Giường nằm 46 chỗ 120.000 đ
SO SÁNH GIÁ: CÁC PHƯƠNG TIỆN KHÁC CÙNG HÀNH TRÌNH NÀY
đặt vé máy bay khuyến mãi       đặt vé tàu hỏa giá rẻ
Xe An Phú Quý
Nghệ An đi Thanh Hóa
Đặt vé
11:05
Quảng trường Bình Minh, Phường Nghi Hương - Cửa Lò
4h
15:05
Big C Thanh Hóa
Giường nằm 46 chỗ 120.000 đ
Xe An Phú Quý
Nghệ An đi Thanh Hóa
Đặt vé
12:05
Bến xe Vinh
3h
15:05
Big C Thanh Hóa
Giường nằm 46 chỗ 120.000 đ
Xe An Phú Quý
Nghệ An đi Thanh Hóa
Đặt vé
00:00
Quỳnh Lưu
1h30
01:30
Big C Thanh Hóa
Giường nằm 46 chỗ 100.000 đ
Xe Cúc Mừng
Nghệ An đi Thanh Hóa
Đặt vé
06:30
Bến xe Con Cuông
4h
10:30
Thanh Hóa
Giường nằm 46 chỗ 120.000 đ
Xe Cúc Mừng
Nghệ An đi Thanh Hóa
Đặt vé
07:00
Xóm 1, Xã Lạng Sơn - Anh Sơn
3h30
10:30
Thanh Hóa
Giường nằm 46 chỗ 100.000 đ
Xe Cúc Mừng
Nghệ An đi Thanh Hóa
Đặt vé
08:00
Xóm 8, Xã Thịnh Sơn - Đô Lương
2h30
10:30
Thanh Hóa
Giường nằm 46 chỗ 100.000 đ
Xe Cúc Mừng
Nghệ An đi Thanh Hóa
Đặt vé
08:30
Bến xe Yên Thành
2h
10:30
Thanh Hóa
Giường nằm 46 chỗ 100.000 đ
Xe Cúc Mừng
Nghệ An đi Thanh Hóa
Đặt vé
09:00
Bến xe Diễn Châu
1h30
10:30
Thanh Hóa
Giường nằm 46 chỗ 100.000 đ
Xe Cúc Mừng
Nghệ An đi Thanh Hóa
Đặt vé
09:30
Quỳnh Lưu
1h
10:30
Thanh Hóa
Giường nằm 46 chỗ 70.000 đ
Xe Hà Sơn
Nghệ An đi Thanh Hóa
Đặt vé
14:35
Vinh
2h54
17:29
Thanh Hóa
Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 100.000 đ
Xe Hào Hương
Nghệ An đi Thanh Hóa
Đặt vé
13:00
Bến xe chợ Vinh
5h30
18:30
Thị trấn Triệu Sơn
Ghế ngồi 45 chỗ 100.000 đ
Xe Hoàng Long
Nghệ An đi Thanh Hóa
Đặt vé
00:25
41 Nguyễn Du - Vinh
2h40
03:05
690 Quang Trung 2 - Thanh Hóa
Giường nằm 39 chỗ 150.000 đ
Xe Hoàng Long
Nghệ An đi Thanh Hóa
Đặt vé
02:30
41 Nguyễn Du - Vinh
2h40
05:10
690 Quang Trung 2 - Thanh Hóa
Giường nằm 39 chỗ 150.000 đ
Xe Hoàng Long
Nghệ An đi Thanh Hóa
Đặt vé
04:30
41 Nguyễn Du - Vinh
2h40
07:10
690 Quang Trung 2 - Thanh Hóa
Giường nằm 39 chỗ 150.000 đ
Xe Hoàng Long
Nghệ An đi Thanh Hóa
Đặt vé
14:20
41 Nguyễn Du - Vinh
2h40
17:00
690 Quang Trung 2 - Thanh Hóa
Giường nằm 39 chỗ 150.000 đ
Xe Hoàng Long
Nghệ An đi Thanh Hóa
Đặt vé
18:20
41 Nguyễn Du - Vinh
2h40
21:00
690 Quang Trung 2 - Thanh Hóa
Giường nằm 39 chỗ 150.000 đ
Xe Hoàng Yến - Hà Nội
Nghệ An đi Thanh Hóa
Đặt vé
13:30
Bến xe Vinh
3h
16:30
Thanh Hóa
Giường năm 41 chỗ 100.000 đ
Xe Hồng Hà
Nghệ An đi Thanh Hóa
Đặt vé
00:15
Vinh
2h30
02:45
Big C Thanh Hoá
Giường nằm 46 chỗ 100.000 đ
Xe Hồng Hà
Nghệ An đi Thanh Hóa
Đặt vé
09:45
Vinh
2h30
12:15
Big C Thanh Hoá
Giường nằm 46 chỗ 100.000 đ
Xe Hồng Hà
Nghệ An đi Thanh Hóa
Đặt vé
10:45
Vinh
2h30
13:15
Big C Thanh Hoá
Giường nằm 46 chỗ 100.000 đ
Xe Hồng Hà
Nghệ An đi Thanh Hóa
Đặt vé
23:45
Vinh
2h30
02:15
Big C Thanh Hoá
Giường nằm 46 chỗ 100.000 đ
Xe Mận Tịnh
Nghệ An đi Thanh Hóa
Đặt vé
11:30
Khối Đông Hồ - Quỳ Hợp
2h45
14:15
Tĩnh Gia
Giường nằm 44 chỗ 120.000 đ
Xe Mận Tịnh
Nghệ An đi Thanh Hóa
Đặt vé
11:30
Khối Đông Hồ - Quỳ Hợp
3h45
15:15
Big C Thanh Hóa
Giường nằm 44 chỗ 120.000 đ
Xe Mận Tịnh
Nghệ An đi Thanh Hóa
Đặt vé
12:00
Khu 32
2h15
14:15
Tĩnh Gia
Giường nằm 44 chỗ 120.000 đ
Xe Mận Tịnh
Nghệ An đi Thanh Hóa
Đặt vé
12:00
Khu 32
3h15
15:15
Big C Thanh Hóa
Giường nằm 44 chỗ 120.000 đ
Xe Mận Tịnh
Nghệ An đi Thanh Hóa
Đặt vé
12:30
Thị Xã Thái Hòa
3h45
15:15
Big C Thanh Hóa
Giường nằm 44 chỗ 120.000 đ
Xe Mận Tịnh
Nghệ An đi Thanh Hóa
Đặt vé
12:30
Thị Xã Thái Hòa
1h45
14:15
Tĩnh Gia
Giường nằm 44 chỗ 120.000 đ
Xe Mận Tịnh
Nghệ An đi Thanh Hóa
Đặt vé
13:45
Hoàng Mai - Quỳnh Lưu
0h30
14:15
Tĩnh Gia
Giường nằm 44 chỗ 80.000 đ
Xe Mận Tịnh
Nghệ An đi Thanh Hóa
Đặt vé
13:45
Hoàng Mai - Quỳnh Lưu
1h30
15:15
Big C Thanh Hóa
Giường nằm 44 chỗ 80.000 đ
Xe Mận Vũ
Nghệ An đi Thanh Hóa
Đặt vé
00:15
Vinh
2h30
02:45
Big C Thanh Hóa
Giường nằm 46 chỗ (gộp) 100.000 đ
Xe Mận Vũ
Nghệ An đi Thanh Hóa
Đặt vé
08:45
Vinh
2h30
11:15
Big C Thanh Hóa
Giường nằm 46 chỗ (gộp) 100.000 đ
Xe Mận Vũ
Nghệ An đi Thanh Hóa
Đặt vé
11:45
Vinh
2h30
14:15
Big C Thanh Hóa
Giường nằm 46 chỗ (gộp) 100.000 đ
Xe Mận Vũ
Nghệ An đi Thanh Hóa
Đặt vé
13:45
Vinh
2h30
16:15
Big C Thanh Hóa
Giường nằm 46 chỗ (gộp) 100.000 đ
Xe Mận Vũ
Nghệ An đi Thanh Hóa
Đặt vé
22:45
Vinh
2h30
01:15
Big C Thanh Hóa
Giường nằm 46 chỗ (gộp) 100.000 đ
Xe Ngọc Tín
Nghệ An đi Thanh Hóa
Đặt vé
20:00
Vinh
5h
01:00
Bến xe phía Nam Thanh Hóa
Giường nằm 41 chỗ 100.000 đ
Xe Ngọc Tín
Nghệ An đi Thanh Hóa
Đặt vé
20:00
Vinh
6h10
02:10
Thanh Hóa
Giường nằm 41 chỗ 140.000 đ
Xe Ngọc Tín
Nghệ An đi Thanh Hóa
Đặt vé
21:30
Bến xe Diễn Châu
4h40
02:10
Thanh Hóa
Giường nằm 41 chỗ 120.000 đ
Xe Ngọc Tín
Nghệ An đi Thanh Hóa
Đặt vé
21:30
Bến xe Diễn Châu
3h30
01:00
Bến xe phía Nam Thanh Hóa
Giường nằm 41 chỗ 90.000 đ
Gửi câu hỏinhận câu trả lời tại đây trong vòng 5 phút
 • Hỏi về các THỦ TỤC và GIÁ VÉ: Quý khách cứ đặt mọi thắc mắc, đại lý sẽ phản hồi
NHẬP TÊN:
NHẬP CÂU HỎI:
MÃ BẢO VỆ:       Hình khác  
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Chi (Đặt Câu Hỏi)

  Có xe đi từ vinh vào thành phố thanh hoá k ạ
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Tuyết (Đặt Câu Hỏi)

  Mình muốn xin sđt chạy từ quỳnh lưu đi bic thanh hoa vào buổi sáng không ak
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Tú (Đặt Câu Hỏi)

  Nhà xe HL có đón khách không
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Tu (Đặt Câu Hỏi)

  Nhà xe HL
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Nhi (Đặt Câu Hỏi)

  Đặt vé xe
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Nguyễn trọng lợi (Đặt Câu Hỏi)

  Xe vinh thanh hoa
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  thản (Đặt Câu Hỏi)

  có xe nào đi đường mòn không nhỉ.
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Thương (Đặt Câu Hỏi)

  Có xe nào buổi sáng đi từ bến xe chợ vinh qua thị trấn triệu sơn k ạ
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Nguyễn văn khai (Đặt Câu Hỏi)

  Xe tp vinh về big c thanh hoá
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Hậu (Đặt Câu Hỏi)

  Có xe từ diễn châu đi sầm sơn k ạ
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Hằng (Đặt Câu Hỏi)

  Đặt vé
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Phạm Hằng (Đặt Câu Hỏi)

  20h ngay 11.8 co xe ve Thanh hoa ko a
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Hà (Đặt Câu Hỏi)

  Có xe nào đi từ nghệ an ra thanh hoá không lúc 13h khộng
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Thuận (Đặt Câu Hỏi)

  Có xe đi từ bến xe vinh ra bến xe phía tây thanh hóa không ạ
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Nguyễn Văn Đoàn (Đặt Câu Hỏi)

  Mình có xe đi từ diễn châu nghệ an đi như xuân thanh hoá không a/c
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Nguyễn Văn Bình (Đặt Câu Hỏi)

  Tôi muốn xin sđt của xe chạy tuyến cẩm thủy__vinh.Nghệ an
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  le tien cuong (Đặt Câu Hỏi)

  ve quỳnh lưu
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Nguyễn thị hoài (Đặt Câu Hỏi)

  Xin số đt nhà xe
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Nguyễn Trung Du (Đặt Câu Hỏi)

  Anh ơi xe có đi qua Cống Trúc . Thanh Hóa
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Nguyễn Thị Phương Nga (Đặt Câu Hỏi)

  Có xe từ quỳnh lưu đi thanh hóa trong sáng 1/6 không ạ
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  DUẩn (Đặt Câu Hỏi)

  xe có trả khách về triệu sợn k ạ
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Hồng (Đặt Câu Hỏi)

  Xe đang ở đâu
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Thuý (Đặt Câu Hỏi)

  Xe co tra khách ve triệu sơn -thanh hoa k
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Nguyễn Thị Thu Hường (Đặt Câu Hỏi)

  Có đón khách ở quán hành ko ạ
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Sinh (Đặt Câu Hỏi)

  Ở bến xe Vinh có xe về thanh hoá k ạ
1 2 3 4

CÔNG TY DU LỊCH BÁN VÉ TÀU LỬA, VÉ MÁY BAY, VÉ XE 24H
ĐỊA CHỈ: 65 TÂN QUÝ, TÂN PHÚ, TPHCM