Vé xe Vinh Nghệ An đi Hà Nội giá rẻ lịch trình xuất phát 24h mỗi ngày

vé xe khách 24h

Vé xe Vinh Nghệ An đi Hà Nội

Đặt vé xe giường nằm chất lượng cao giá Vé xe Vinh Nghệ An đi Hà Nội khuyến mãi 24h khi đặt vé xe onine mỗi ngày. Giữ chỗ 100%, hỗ trợ đổi trả vé miễn phí tại đại lý vé xe 24h. Đại lý chúng tôi liên kết rất nhiều nhà xe khách đi lịch trình này: xe An Bình Tâm, xe An Phú Quý, xe Anh Dũng (Hà Nội), xe Anh Tú (Nghệ An), xe Ất Hà, xe Cúc Mừng, xe Chính Sen, xe Dương Thanh (Nghệ An), Sẽ cho bạn một hành trình Vé xe khách Vinh Nghệ An đi Hà Nội tiết kiệm nhất.

 

Đại lý vé xe 24h giải đáp tất cả liên quan đến vé xe nghệ an đi hà nội
xe giường nằm vinh hà nội
xe khách hà nội vinh bến mỹ đình
xe đi vinh từ bến xe nước ngầm
xe khách phúc lợi
xe hồng vinh
xe khách văn minh
xe an phú quý
xe khách hà nội đô lương
Bảng giá lịch trình: Vé xe Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Hãng xe khách Điểm đi TG đi Điển đến Thông tin khác Giá
Xe An Bình Tâm
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
06:30
Bến xe Nam Đàn
6h20
12:50
Bến xe Nước Ngầm
Giường nằm 40 chỗ 200.000 đ
Xe An Bình Tâm
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
19:00
Bến xe Nam Đàn
6h20
01:20
Bến xe Nước Ngầm
Giường nằm 40 chỗ 200.000 đ
SO SÁNH GIÁ: CÁC PHƯƠNG TIỆN KHÁC CÙNG HÀNH TRÌNH NÀY
đặt vé máy bay khuyến mãi       đặt vé tàu hỏa giá rẻ
Xe An Bình Tâm
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
06:30
Bến xe Nam Đàn
6h20
12:50
Bến Xe Mỹ Đình
Giường nằm 40 chỗ 200.000 đ
Xe An Bình Tâm
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
19:00
Bến xe Nam Đàn
6h20
01:20
Bến Xe Mỹ Đình
Giường nằm 40 chỗ 200.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
00:05
Quỳnh Lưu - Nghệ An
5h
05:05
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 130.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
00:05
Quỳnh Lưu - Nghệ An
4h30
04:35
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 130.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
07:00
Đối diện chợ Dùng - Thanh Chương - Nghệ An
7h
14:00
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
07:00
Đối diện chợ Dùng - Thanh Chương - Nghệ An
7h30
14:30
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
07:15
Thị trấn Nam Đàn - Nam Đàn - Nghệ An
6h45
14:00
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
07:15
Thị trấn Nam Đàn - Nam Đàn - Nghệ An
7h15
14:30
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
07:25
K7, Thị trấn Hưng Nguyên - Hưng Nguyên - Nghệ An
7h5
14:30
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
07:25
K7, Thị trấn Hưng Nguyên - Hưng Nguyên - Nghệ An
6h35
14:00
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
07:30
Quảng trường Bình Minh, Phường Nghi Hương - Cửa Lò - Nghệ An
7h
14:30
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
20:00
Quảng trường Bình Minh, Phường Nghi Hương - Cửa Lò - Nghệ An
7h
03:00
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
21:00
Quảng trường Bình Minh, Phường Nghi Hương - Cửa Lò - Nghệ An
7h
04:00
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
07:30
Quảng trường Bình Minh, Phường Nghi Hương - Cửa Lò - Nghệ An
6h30
14:00
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
20:00
Quảng trường Bình Minh, Phường Nghi Hương - Cửa Lò - Nghệ An
6h30
02:30
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
21:00
Quảng trường Bình Minh, Phường Nghi Hương - Cửa Lò - Nghệ An
6h30
03:30
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
08:30
Bến xe Vinh
5h30
14:00
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
08:30
Bến xe Vinh
6h
14:30
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
09:00
Diên Kỷ - Diễn Châu - Nghệ An
5h30
14:30
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
09:00
Diên Kỷ - Diễn Châu - Nghệ An
5h
14:00
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
09:30
Quỳnh Lưu - Nghệ An
4h30
14:00
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
09:30
Quỳnh Lưu - Nghệ An
5h
14:30
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
11:05
Quảng trường Bình Minh, Phường Nghi Hương - Cửa Lò - Nghệ An
7h
18:05
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
21:30
Quảng trường Bình Minh, Phường Nghi Hương - Cửa Lò - Nghệ An
7h
04:30
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
21:35
Quảng trường Bình Minh, Phường Nghi Hương - Cửa Lò - Nghệ An
7h
04:35
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
11:05
Quảng trường Bình Minh, Phường Nghi Hương - Cửa Lò - Nghệ An
7h30
18:35
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
21:30
Quảng trường Bình Minh, Phường Nghi Hương - Cửa Lò - Nghệ An
7h30
05:00
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
21:35
Quảng trường Bình Minh, Phường Nghi Hương - Cửa Lò - Nghệ An
7h30
05:05
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
12:05
Bến xe Vinh
6h30
18:35
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
12:05
Bến xe Vinh
6h
18:05
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
13:05
Diên Kỷ - Diễn Châu - Nghệ An
5h30
18:35
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
13:05
Diên Kỷ - Diễn Châu - Nghệ An
5h
18:05
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
13:35
Quỳnh Lưu - Nghệ An
5h
18:35
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 130.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
13:35
Quỳnh Lưu - Nghệ An
4h30
18:05
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 130.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
19:30
Đối diện chợ Dùng - Thanh Chương - Nghệ An
7h30
03:00
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
19:30
Đối diện chợ Dùng - Thanh Chương - Nghệ An
7h
02:30
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
19:45
Thị trấn Nam Đàn - Nam Đàn - Nghệ An
6h45
02:30
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
19:45
Thị trấn Nam Đàn - Nam Đàn - Nghệ An
6h45
03:00
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
19:55
K7, Thị trấn Hưng Nguyên - Hưng Nguyên - Nghệ An
7h5
03:00
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
19:55
K7, Thị trấn Hưng Nguyên - Hưng Nguyên - Nghệ An
6h35
02:30
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
20:30
Đối diện chợ Dùng - Thanh Chương - Nghệ An
7h
03:30
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
20:30
Đối diện chợ Dùng - Thanh Chương - Nghệ An
7h30
04:00
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
20:45
Thị trấn Nam Đàn - Nam Đàn - Nghệ An
6h45
03:30
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
20:45
Thị trấn Nam Đàn - Nam Đàn - Nghệ An
7h15
04:00
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
20:55
K7, Thị trấn Hưng Nguyên - Hưng Nguyên - Nghệ An
7h5
04:00
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
20:55
K7, Thị trấn Hưng Nguyên - Hưng Nguyên - Nghệ An
6h35
03:30
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
21:00
Bến xe Vinh
6h
03:00
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
21:00
Bến xe Vinh
5h30
02:30
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
21:30
Diên Kỷ - Diễn Châu - Nghệ An
5h
02:30
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
22:30
Diên Kỷ - Diễn Châu - Nghệ An
5h
03:30
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
21:30
Diên Kỷ - Diễn Châu - Nghệ An
5h30
03:00
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
22:30
Diên Kỷ - Diễn Châu - Nghệ An
5h30
04:00
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
22:00
Quỳnh Lưu - Nghệ An
5h
03:00
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
23:00
Quỳnh Lưu - Nghệ An
5h
04:00
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
22:00
Quỳnh Lưu - Nghệ An
4h30
02:30
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
23:00
Quỳnh Lưu - Nghệ An
4h30
03:30
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
22:00
Bến xe Vinh
6h
04:00
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
22:00
Bến xe Vinh
5h30
03:30
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
22:30
Bến xe Vinh
6h
04:30
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
22:30
Bến xe Vinh
6h30
05:00
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
22:35
Bến xe Vinh
6h
04:35
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
22:35
Bến xe Vinh
6h30
05:05
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
23:30
Diên Kỷ - Diễn Châu - Nghệ An
5h30
05:00
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
23:30
Diên Kỷ - Diễn Châu - Nghệ An
5h
04:30
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
23:35
Diên Kỷ - Diễn Châu - Nghệ An
5h30
05:05
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
23:35
Diên Kỷ - Diễn Châu - Nghệ An
5h
04:35
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
00:00
Quỳnh Lưu - Nghệ An
5h
05:00
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 130.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
00:00
Quỳnh Lưu - Nghệ An
4h30
04:30
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 130.000 đ
Xe Anh Dũng (Hà Nội)
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
21:00
Bến xe Vinh
8h
05:00
Bến Xe Mỹ Đình
Giường nằm 40 chỗ 200.000 đ
Xe Anh Tú (Nghệ An)
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
21:00
Bến xe Vinh
6h
03:00
Bến Xe Mỹ Đình
Giường nằm 40 chỗ 180.000 đ
Xe Ất Hà
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
20:00
Bến xe Đô Lương
5h30
01:30
Bến Xe Mỹ Đình
Giường nằm 40 chỗ 150.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
06:30
Bến xe Con Cuông
6h30
13:00
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 170.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
06:30
Bến xe Con Cuông
7h
13:30
KS Ngân Hà, Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - Hà Nội
Giường nằm 46 chỗ 170.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
06:30
Xóm 1, Xã Lạng Sơn - Anh Sơn - Nghệ An
6h
13:30
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 150.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
07:00
Xóm 1, Xã Lạng Sơn - Anh Sơn - Nghệ An
6h30
13:30
KS Ngân Hà, Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - Hà Nội
Giường nằm 46 chỗ 150.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
08:00
Xóm 8, Xã Thịnh Sơn - Đô Lương - Nghệ An
5h
13:00
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 150.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
08:00
Xóm 8, Xã Thịnh Sơn - Đô Lương - Nghệ An
5h30
13:30
KS Ngân Hà, Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - Hà Nội
Giường nằm 46 chỗ 150.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
08:30
Bến xe Yên Thành
5h
13:30
KS Ngân Hà, Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - Hà Nội
Giường nằm 46 chỗ 150.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
09:00
Bến xe Diễn Châu
4h
13:00
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 150.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
09:00
Bến xe Diễn Châu
4h
13:30
KS Ngân Hà, Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - Hà Nội
Giường nằm 46 chỗ 120.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
09:30
Quỳnh Lưu - Nghệ An
3h30
13:00
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 120.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
11:45
Bến xe Con Cuông
6h30
18:15
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 170.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
11:45
Bến xe Con Cuông
7h
18:45
KS Ngân Hà, Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - Hà Nộ
Giường nằm 46 chỗ 170.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
12:15
Xóm 1, Xã Lạng Sơn - Anh Sơn - Nghệ An
6h
18:15
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 150.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
13:15
Xóm 8, Xã Thịnh Sơn - Đô Lương - Nghệ An
5h30
18:45
KS Ngân Hà, Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - Hà Nội
Giường nằm 46 chỗ 150.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
13:15
Xóm 8, Xã Thịnh Sơn - Đô Lương - Nghệ An
5h
18:15
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 150.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
13:45
Bến xe Yên Thành
5h
18:45
KS Ngân Hà, Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - Hà Nội
Giường nằm 46 chỗ 150.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
13:45
Bến xe Yên Thành
4h30
18:15
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 150.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
14:15
Bến xe Diễn Châu
4h30
18:45
KS Ngân Hà, Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - Hà Nội
Giường nằm 46 chỗ 150.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
14:15
Bến xe Diễn Châu
4h
18:15
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 150.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
14:45
Quỳnh Lưu - Nghệ An
4h
18:45
KS Ngân Hà, Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - Hà Nội
Giường nằm 46 chỗ 120.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
14:45
Quỳnh Lưu - Nghệ An
3h30
18:15
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 120.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
19:30
Bến xe Con Cuông
7h
02:30
KS Ngân Hà, Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - Hà Nội
Giường nằm 46 chỗ 170.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
19:30
Bến xe Con Cuông
6h30
02:00
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 170.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
20:00
Xóm 1, Xã Lạng Sơn - Anh Sơn - Nghệ An
6h
02:30
KS Ngân Hà, Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - Hà Nội
Giường nằm 46 chỗ 150.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
20:00
Xóm 1, Xã Lạng Sơn - Anh Sơn - Nghệ An
6h
02:00
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 150.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
20:15
Bến xe Con Cuông
7h
03:15
KS Ngân Hà, Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - Hà Nội
Giường nằm 46 chỗ 170.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
20:15
Bến xe Con Cuông
6h30
02:45
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 170.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
20:45
Xóm 1, Xã Lạng Sơn - Anh Sơn - Nghệ An
6h30
03:15
KS Ngân Hà, Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - Hà Nội
Giường nằm 46 chỗ 150.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
22:00
Bến xe Diễn Châu
4h30
02:30
KS Ngân Hà, Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - Hà Nội
Giường nằm 46 chỗ 150.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
22:00
Bến xe Diễn Châu
4h
02:00
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 150.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
22:15
Bến xe Yên Thành
5h
03:15
KS Ngân Hà, Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - Hà Nội
Giường nằm 46 chỗ 150.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
22:15
Bến xe Yên Thành
4h30
02:45
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 150.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
22:30
Quỳnh Lưu - Nghệ An
4h
02:30
KS Ngân Hà, Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - Hà Nội
Giường nằm 46 chỗ 120.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
22:30
Quỳnh Lưu - Nghệ An
3h30
02:00
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 120.000 đ
Xe Chính Sen
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
07:00
Hoa Thành, Yên Thành - Yên Thành - Nghệ An
5h40
12:40
Bến Xe Mỹ Đình
Giường nằm 40 chỗ 150.000 đ
Xe Chính Sen
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
21:00
Hoa Thành, Yên Thành - Yên Thành - Nghệ An
5h40
02:40
Bến Xe Mỹ Đình
Giường nằm 40 chỗ 150.000 đ
Xe Dương Thanh (Nghệ An)
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
07:00
Bến xe Quỳ Hợp
5h35
12:35
Bến xe Nước Ngầm
Giường nằm 40 chỗ 200.000 đ
Gửi câu hỏinhận câu trả lời tại đây trong vòng 5 phút
 • Hỏi về các THỦ TỤC và GIÁ VÉ: Quý khách cứ đặt mọi thắc mắc, đại lý sẽ phản hồi
NHẬP TÊN:
NHẬP CÂU HỎI:
MÃ BẢO VỆ:       Hình khác  
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Nguyễn Thị Giang 5 (Đặt Câu Hỏi)

  Hôm nay xe chạy k ạ
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Sang (Đặt Câu Hỏi)

  Còn vé xe đi nước ngầm ko ạ 22:00 hoặc 23:00
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Tường (Đặt Câu Hỏi)

  Xe có đón khách ko
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Lương văn vụ (Đặt Câu Hỏi)

  xe có đón khách không
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Nguyễn Thị Hồng Thắm (Đặt Câu Hỏi)

  Xe có đón khách không?
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Toan (Đặt Câu Hỏi)

  Xe co don khach k?
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Toan (Đặt Câu Hỏi)

  Xe co don khach k?
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Vân anh (Đặt Câu Hỏi)

  Đặt vé xong bên nhà xe có gọi xác nhận đặt chỗ không ạ
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Hà (Đặt Câu Hỏi)

  Tôi muốn đặt vé
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Nhỉ (Đặt Câu Hỏi)

  Mấy giờ xe đến cổng chào công an huyện quảng xương
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Nhỉ (Đặt Câu Hỏi)

  Mấy giờ xe đến cổng chào công an huyện quảng xương
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Long (Đặt Câu Hỏi)

  E đi từ diễn Châu ra mỹ đình vé giá bao nhiêu ạ có dường nằm tầng dãy đầu nữa ko ạ
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Anh Giang (Đặt Câu Hỏi)

  xe có đón khách tại ngac tư ga lúc 22h30 kg ạ
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Xòng y mỹ (Đặt Câu Hỏi)

  Cho em xin sđt
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Trần Sỹ tâm (Đặt Câu Hỏi)

  Cho sđt
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Duy (Đặt Câu Hỏi)

  Cho e hoi co xe nao tu tp vinh ra ha noi chuyen dem nay k a
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Vinh (Đặt Câu Hỏi)

  Có xe nào tối nay ra nước ngầm ko ạk
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Linh (Đặt Câu Hỏi)

  Đón ở quỳnh hậu
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Lê linh (Đặt Câu Hỏi)

  Đón tại khu vực gần bệnh viện huyện diễn châu
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Lê linh (Đặt Câu Hỏi)

  Đón tại khu vực gần bệnh viện huyện diễn châu
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Hồ sỹ hà (Đặt Câu Hỏi)

  Đón khách trung chuyển không ạ
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Nguyễn Đăng Hữu (Đặt Câu Hỏi)

  Có đón tôi được không?
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Châu (Đặt Câu Hỏi)

  Tối nay tầm 22h 22h30 có xe chạy qua diễn châu không ạ
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  thùy (Đặt Câu Hỏi)

  e muốn đi tối nay, có gửi cả xe máy vision f1, còn vé ko ạ ?
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Huu bằng (Đặt Câu Hỏi)

  Đi tối nay
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

CÔNG TY DU LỊCH BÁN VÉ TÀU LỬA, VÉ MÁY BAY, VÉ XE 24H
ĐỊA CHỈ: 65 TÂN QUÝ, TÂN PHÚ, TPHCM