Vé xe Vinh Nghệ An đi Hà Nội giá rẻ lịch trình xuất phát 24h mỗi ngày

vé xe khách 24h

Vé xe Vinh Nghệ An đi Hà Nội

Đặt vé xe giường nằm chất lượng cao giá Vé xe Vinh Nghệ An đi Hà Nội khuyến mãi 24h khi đặt vé xe onine mỗi ngày. Giữ chỗ 100%, hỗ trợ đổi trả vé miễn phí tại đại lý vé xe 24h. Đại lý chúng tôi liên kết rất nhiều nhà xe khách đi lịch trình này: xe An Bình Tâm, xe An Phú Quý, xe Anh Dũng (Hà Nội), xe Anh Tú (Nghệ An), xe Ất Hà, xe Cúc Mừng, xe Chính Sen, xe Dương Thanh (Nghệ An), Sẽ cho bạn một hành trình Vé xe khách Vinh Nghệ An đi Hà Nội tiết kiệm nhất.

 

Đại lý vé xe 24h giải đáp tất cả liên quan đến vé xe nghệ an đi hà nội
xe giường nằm vinh hà nội
xe khách hà nội vinh bến mỹ đình
xe đi vinh từ bến xe nước ngầm
xe khách phúc lợi
xe hồng vinh
xe khách văn minh
xe an phú quý
xe khách hà nội đô lương
Bảng giá lịch trình: Vé xe Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Hãng xe khách Điểm đi TG đi Điển đến Thông tin khác Giá
Xe An Bình Tâm
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
06:30
Bến xe Nam Đàn
6h20
12:50
Bến xe Nước Ngầm
Giường nằm 40 chỗ 200.000 đ
Xe An Bình Tâm
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
19:00
Bến xe Nam Đàn
6h20
01:20
Bến xe Nước Ngầm
Giường nằm 40 chỗ 200.000 đ
SO SÁNH GIÁ: CÁC PHƯƠNG TIỆN KHÁC CÙNG HÀNH TRÌNH NÀY
đặt vé máy bay khuyến mãi       đặt vé tàu hỏa giá rẻ
Xe An Bình Tâm
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
06:30
Bến xe Nam Đàn
6h20
12:50
Bến Xe Mỹ Đình
Giường nằm 40 chỗ 200.000 đ
Xe An Bình Tâm
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
19:00
Bến xe Nam Đàn
6h20
01:20
Bến Xe Mỹ Đình
Giường nằm 40 chỗ 200.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
00:05
Quỳnh Lưu - Nghệ An
5h
05:05
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 130.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
00:05
Quỳnh Lưu - Nghệ An
4h30
04:35
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 130.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
07:00
Đối diện chợ Dùng - Thanh Chương - Nghệ An
7h
14:00
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
07:00
Đối diện chợ Dùng - Thanh Chương - Nghệ An
7h30
14:30
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
07:15
Thị trấn Nam Đàn - Nam Đàn - Nghệ An
6h45
14:00
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
07:15
Thị trấn Nam Đàn - Nam Đàn - Nghệ An
7h15
14:30
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
07:25
K7, Thị trấn Hưng Nguyên - Hưng Nguyên - Nghệ An
7h5
14:30
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
07:25
K7, Thị trấn Hưng Nguyên - Hưng Nguyên - Nghệ An
6h35
14:00
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
07:30
Quảng trường Bình Minh, Phường Nghi Hương - Cửa Lò - Nghệ An
7h
14:30
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
20:00
Quảng trường Bình Minh, Phường Nghi Hương - Cửa Lò - Nghệ An
7h
03:00
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
21:00
Quảng trường Bình Minh, Phường Nghi Hương - Cửa Lò - Nghệ An
7h
04:00
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
07:30
Quảng trường Bình Minh, Phường Nghi Hương - Cửa Lò - Nghệ An
6h30
14:00
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
20:00
Quảng trường Bình Minh, Phường Nghi Hương - Cửa Lò - Nghệ An
6h30
02:30
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
21:00
Quảng trường Bình Minh, Phường Nghi Hương - Cửa Lò - Nghệ An
6h30
03:30
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
08:30
Bến xe Vinh
5h30
14:00
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
08:30
Bến xe Vinh
6h
14:30
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
09:00
Diên Kỷ - Diễn Châu - Nghệ An
5h30
14:30
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
09:00
Diên Kỷ - Diễn Châu - Nghệ An
5h
14:00
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
09:30
Quỳnh Lưu - Nghệ An
4h30
14:00
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
09:30
Quỳnh Lưu - Nghệ An
5h
14:30
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
11:05
Quảng trường Bình Minh, Phường Nghi Hương - Cửa Lò - Nghệ An
7h
18:05
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
21:30
Quảng trường Bình Minh, Phường Nghi Hương - Cửa Lò - Nghệ An
7h
04:30
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
21:35
Quảng trường Bình Minh, Phường Nghi Hương - Cửa Lò - Nghệ An
7h
04:35
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
11:05
Quảng trường Bình Minh, Phường Nghi Hương - Cửa Lò - Nghệ An
7h30
18:35
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
21:30
Quảng trường Bình Minh, Phường Nghi Hương - Cửa Lò - Nghệ An
7h30
05:00
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
21:35
Quảng trường Bình Minh, Phường Nghi Hương - Cửa Lò - Nghệ An
7h30
05:05
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
12:05
Bến xe Vinh
6h30
18:35
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
12:05
Bến xe Vinh
6h
18:05
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
13:05
Diên Kỷ - Diễn Châu - Nghệ An
5h30
18:35
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
13:05
Diên Kỷ - Diễn Châu - Nghệ An
5h
18:05
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
13:35
Quỳnh Lưu - Nghệ An
5h
18:35
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 130.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
13:35
Quỳnh Lưu - Nghệ An
4h30
18:05
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 130.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
19:30
Đối diện chợ Dùng - Thanh Chương - Nghệ An
7h30
03:00
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
19:30
Đối diện chợ Dùng - Thanh Chương - Nghệ An
7h
02:30
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
19:45
Thị trấn Nam Đàn - Nam Đàn - Nghệ An
6h45
02:30
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
19:45
Thị trấn Nam Đàn - Nam Đàn - Nghệ An
6h45
03:00
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
19:55
K7, Thị trấn Hưng Nguyên - Hưng Nguyên - Nghệ An
7h5
03:00
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
19:55
K7, Thị trấn Hưng Nguyên - Hưng Nguyên - Nghệ An
6h35
02:30
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
20:30
Đối diện chợ Dùng - Thanh Chương - Nghệ An
7h
03:30
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
20:30
Đối diện chợ Dùng - Thanh Chương - Nghệ An
7h30
04:00
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
20:45
Thị trấn Nam Đàn - Nam Đàn - Nghệ An
6h45
03:30
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
20:45
Thị trấn Nam Đàn - Nam Đàn - Nghệ An
7h15
04:00
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
20:55
K7, Thị trấn Hưng Nguyên - Hưng Nguyên - Nghệ An
7h5
04:00
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
20:55
K7, Thị trấn Hưng Nguyên - Hưng Nguyên - Nghệ An
6h35
03:30
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
21:00
Bến xe Vinh
6h
03:00
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
21:00
Bến xe Vinh
5h30
02:30
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
21:30
Diên Kỷ - Diễn Châu - Nghệ An
5h
02:30
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
22:30
Diên Kỷ - Diễn Châu - Nghệ An
5h
03:30
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
21:30
Diên Kỷ - Diễn Châu - Nghệ An
5h30
03:00
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
22:30
Diên Kỷ - Diễn Châu - Nghệ An
5h30
04:00
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
22:00
Quỳnh Lưu - Nghệ An
5h
03:00
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
23:00
Quỳnh Lưu - Nghệ An
5h
04:00
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
22:00
Quỳnh Lưu - Nghệ An
4h30
02:30
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
23:00
Quỳnh Lưu - Nghệ An
4h30
03:30
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
22:00
Bến xe Vinh
6h
04:00
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
22:00
Bến xe Vinh
5h30
03:30
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
22:30
Bến xe Vinh
6h
04:30
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
22:30
Bến xe Vinh
6h30
05:00
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
22:35
Bến xe Vinh
6h
04:35
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
22:35
Bến xe Vinh
6h30
05:05
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
23:30
Diên Kỷ - Diễn Châu - Nghệ An
5h30
05:00
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
23:30
Diên Kỷ - Diễn Châu - Nghệ An
5h
04:30
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
23:35
Diên Kỷ - Diễn Châu - Nghệ An
5h30
05:05
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
23:35
Diên Kỷ - Diễn Châu - Nghệ An
5h
04:35
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 180.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
00:00
Quỳnh Lưu - Nghệ An
5h
05:00
BX Mỹ Đình
Giường nằm 46 chỗ 130.000 đ
Xe An Phú Quý
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
00:00
Quỳnh Lưu - Nghệ An
4h30
04:30
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 130.000 đ
Xe Anh Dũng (Hà Nội)
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
21:00
Bến xe Vinh
8h
05:00
Bến Xe Mỹ Đình
Giường nằm 40 chỗ 200.000 đ
Xe Anh Tú (Nghệ An)
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
21:00
Bến xe Vinh
6h
03:00
Bến Xe Mỹ Đình
Giường nằm 40 chỗ 180.000 đ
Xe Ất Hà
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
20:00
Bến xe Đô Lương
5h30
01:30
Bến Xe Mỹ Đình
Giường nằm 40 chỗ 150.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
06:30
Bến xe Con Cuông
6h30
13:00
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 170.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
06:30
Bến xe Con Cuông
7h
13:30
KS Ngân Hà, Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - Hà Nội
Giường nằm 46 chỗ 170.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
06:30
Xóm 1, Xã Lạng Sơn - Anh Sơn - Nghệ An
6h
13:30
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 150.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
07:00
Xóm 1, Xã Lạng Sơn - Anh Sơn - Nghệ An
6h30
13:30
KS Ngân Hà, Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - Hà Nội
Giường nằm 46 chỗ 150.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
08:00
Xóm 8, Xã Thịnh Sơn - Đô Lương - Nghệ An
5h
13:00
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 150.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
08:00
Xóm 8, Xã Thịnh Sơn - Đô Lương - Nghệ An
5h30
13:30
KS Ngân Hà, Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - Hà Nội
Giường nằm 46 chỗ 150.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
08:30
Bến xe Yên Thành
5h
13:30
KS Ngân Hà, Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - Hà Nội
Giường nằm 46 chỗ 150.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
09:00
Bến xe Diễn Châu
4h
13:00
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 150.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
09:00
Bến xe Diễn Châu
4h
13:30
KS Ngân Hà, Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - Hà Nội
Giường nằm 46 chỗ 120.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
09:30
Quỳnh Lưu - Nghệ An
3h30
13:00
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 120.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
11:45
Bến xe Con Cuông
6h30
18:15
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 170.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
11:45
Bến xe Con Cuông
7h
18:45
KS Ngân Hà, Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - Hà Nộ
Giường nằm 46 chỗ 170.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
12:15
Xóm 1, Xã Lạng Sơn - Anh Sơn - Nghệ An
6h
18:15
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 150.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
13:15
Xóm 8, Xã Thịnh Sơn - Đô Lương - Nghệ An
5h30
18:45
KS Ngân Hà, Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - Hà Nội
Giường nằm 46 chỗ 150.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
13:15
Xóm 8, Xã Thịnh Sơn - Đô Lương - Nghệ An
5h
18:15
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 150.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
13:45
Bến xe Yên Thành
5h
18:45
KS Ngân Hà, Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - Hà Nội
Giường nằm 46 chỗ 150.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
13:45
Bến xe Yên Thành
4h30
18:15
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 150.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
14:15
Bến xe Diễn Châu
4h30
18:45
KS Ngân Hà, Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - Hà Nội
Giường nằm 46 chỗ 150.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
14:15
Bến xe Diễn Châu
4h
18:15
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 150.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
14:45
Quỳnh Lưu - Nghệ An
4h
18:45
KS Ngân Hà, Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - Hà Nội
Giường nằm 46 chỗ 120.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
14:45
Quỳnh Lưu - Nghệ An
3h30
18:15
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 120.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
19:30
Bến xe Con Cuông
7h
02:30
KS Ngân Hà, Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - Hà Nội
Giường nằm 46 chỗ 170.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
19:30
Bến xe Con Cuông
6h30
02:00
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 170.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
20:00
Xóm 1, Xã Lạng Sơn - Anh Sơn - Nghệ An
6h
02:30
KS Ngân Hà, Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - Hà Nội
Giường nằm 46 chỗ 150.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
20:00
Xóm 1, Xã Lạng Sơn - Anh Sơn - Nghệ An
6h
02:00
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 150.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
20:15
Bến xe Con Cuông
7h
03:15
KS Ngân Hà, Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - Hà Nội
Giường nằm 46 chỗ 170.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
20:15
Bến xe Con Cuông
6h30
02:45
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 170.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
20:45
Xóm 1, Xã Lạng Sơn - Anh Sơn - Nghệ An
6h30
03:15
KS Ngân Hà, Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - Hà Nội
Giường nằm 46 chỗ 150.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
22:00
Bến xe Diễn Châu
4h30
02:30
KS Ngân Hà, Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - Hà Nội
Giường nằm 46 chỗ 150.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
22:00
Bến xe Diễn Châu
4h
02:00
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 150.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
22:15
Bến xe Yên Thành
5h
03:15
KS Ngân Hà, Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - Hà Nội
Giường nằm 46 chỗ 150.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
22:15
Bến xe Yên Thành
4h30
02:45
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 150.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
22:30
Quỳnh Lưu - Nghệ An
4h
02:30
KS Ngân Hà, Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - Hà Nội
Giường nằm 46 chỗ 120.000 đ
Xe Cúc Mừng
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
22:30
Quỳnh Lưu - Nghệ An
3h30
02:00
BX Nước Ngầm
Giường nằm 46 chỗ 120.000 đ
Xe Chính Sen
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
07:00
Hoa Thành, Yên Thành - Yên Thành - Nghệ An
5h40
12:40
Bến Xe Mỹ Đình
Giường nằm 40 chỗ 150.000 đ
Xe Chính Sen
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
21:00
Hoa Thành, Yên Thành - Yên Thành - Nghệ An
5h40
02:40
Bến Xe Mỹ Đình
Giường nằm 40 chỗ 150.000 đ
Xe Dương Thanh (Nghệ An)
Vinh Nghệ An đi Hà Nội
Đặt vé
07:00
Bến xe Quỳ Hợp
5h35
12:35
Bến xe Nước Ngầm
Giường nằm 40 chỗ 200.000 đ
Gửi câu hỏinhận câu trả lời tại đây trong vòng 5 phút
 • Hỏi về các THỦ TỤC và GIÁ VÉ: Quý khách cứ đặt mọi thắc mắc, đại lý sẽ phản hồi
NHẬP TÊN:
NHẬP CÂU HỎI:
MÃ BẢO VỆ:       Hình khác  
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Lưu văn cẩn (Đặt Câu Hỏi)

  Xe tối nay từ diễn thịnh ra bến xe nước ngầm 22h còn vé k
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Nguyễn văn thịnh (Đặt Câu Hỏi)

  Sáng 15 tháng 7 có chuyến 6h30 không ạ
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Võ (Đặt Câu Hỏi)

  Xe đi từ diễn trường đến bến xe Nước ngầm 22h còn vé không
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Trà (Đặt Câu Hỏi)

  Xe mình còn vé nữa không ạ
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Nguyễn Thông (Đặt Câu Hỏi)

  Mình muốn đặt vé đi trong tối nay được không?
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Thuận. (Đặt Câu Hỏi)

  May gio co xe ve ha noi
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Trường (Đặt Câu Hỏi)

  Cho mình 1 vé
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Trường (Đặt Câu Hỏi)

  Có xe k nhà xe
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  trần xuân quang (Đặt Câu Hỏi)

  tối nay có vé đi hà nội k ạ
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Nguyễn Việt Hùng (Đặt Câu Hỏi)

  Cho e 3 vé 11 giờ ngày 04/07/2019 Được ko anh
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Hà văn tuấn (Đặt Câu Hỏi)

  Nhà xe có đi qua bến xe giáp bát k ạ
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Trần văn sơn (Đặt Câu Hỏi)

  Cho mjh xin sđt nhà xe
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Nguyễn như nguyện (Đặt Câu Hỏi)

  Hỏi
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Hai yen (Đặt Câu Hỏi)

  Tôi muôbs đi đô lương hà nội ngày 19/7. Chuyến 20h . Về hà nội ở bến xe mỹ đình
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Trần hiệp (Đặt Câu Hỏi)

  Vé từ Vinh đi Hà Nội tối 17/06 từ 21h
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Nhàn (Đặt Câu Hỏi)

  Nhà xe cho e hỏi có xe đi buổi chiều từ yên thành về thái nguyên ko ai
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Long (Đặt Câu Hỏi)

  Có xe chạy bến mĩ đình k ạ
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Tâm (Đặt Câu Hỏi)

  Còn vé ko ad ơi
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Tâm (Đặt Câu Hỏi)

  Còn vé không ad ơi
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Đồng (Đặt Câu Hỏi)

  Tôi muốn đi hà nội ngày 2/6
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Đông (Đặt Câu Hỏi)

  Chieu nay co xe không
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Thuận (Đặt Câu Hỏi)

  Xe từ vinh đến bến xe nước ngầm có trung chuyển không vậy
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Nguyễn trọng giáp (Đặt Câu Hỏi)

  Đón ở đâu
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  Nghị (Đặt Câu Hỏi)

  Đón tại bệnh viện ba lan mới
 1. khách đặt câu hỏi mua vé tàu lửa, vé máy bay

  A (Đặt Câu Hỏi)

  Có xe nào khoảng 22giờ đi ko
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

CÔNG TY DU LỊCH BÁN VÉ TÀU LỬA, VÉ MÁY BAY, VÉ XE 24H
ĐỊA CHỈ: 65 TÂN QUÝ, TÂN PHÚ, TPHCM